חיפוש

חיפוש

החיפוש אינו רגיש לאותיות רישיות ומבוסס על מילות מפתח.לחיפוש ביטוי מדוייק השתמש ב"מרחאות".השתמש בכוכבית (*) כ-wildcard.באפשרותך להשתמש בפילטרים הבאים:id, thread, subject, name.להשתמש בפילטר הוסף את מילת המפתח שלך לאחר הפילטר, לדוגמא:name:Anonymousאוsubject:"Some Thread".אין אפשרות להשתמש ב-wildcard בעת חיפוש פילטר