[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/goys/ - Goys

Oh Vey, Goyim!!!
Name
Comment
File
:
Embed

File: 1533716222491.jpg (34.08 KB, 563x459, IMG-20180805-WA0003.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

ID: a94c8  No.2608

וואו, המקום הזה עדיין קיים.
למה הHTTPS לא עובד?

ID: 483dc  No.2614

>>2608
>למה הHTTPS לא עובד?

כי יהב מתעצבל לתקן את זה
ולמה אתה קנדי?

ID: a94c8  No.2639

>>2614
כי אני בקנדה למאו

ID: 27e59  No.2640

היגיון בריא. למה אתה קנדי 🤦🏼‍♀️[Return] [Go to top]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]