[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/goys/ - Goys

Oh Vey, Goyim!!!
Name
Comment
File
:
Embed

File: 1500921917303.jpg (120.16 KB, 826x1080, photo_2017-07-22_20-52-49.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

ID: 345a0  No.1573[Reply]

Is it GAY board?


ID: 2e7ee  No.1569[Reply]

File: 1500715266479-0.jpg (52.14 KB, 760x550, i1.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

File: 1500715266479-1.jpg (183.4 KB, 946x643, 7b8d0ada57c92e7e5e3388cf36….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

File: 1500715266479-2.jpg (16.16 KB, 287x215, i.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

Hеil, dear Jеwish frieds!
All Jеws must go to the Town Hall at 12:00pm
Have documents, money and jewelry with you.
We are waiting for you all. Zig Hеil!

ID: 2e7ee  No.1570

Plz, Do not linger!File: 1496506764260.png (149.63 KB, 440x440, untermensch.png) ImgOps Googleiqdb

ID: c14f2  No.1419[Reply]

Lebst du noch ?
3 posts omitted. Click reply to view.

ID: dcb20  No.1536

>>1530
er ist 1 ziegenficker

ID: c14f2  No.1557

File: 1500567409649.jpg (102.17 KB, 440x440, erdo whit.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>1536
Arischer Kämpfer

ID: c14f2  No.1558

File: 1500567674361.jpg (12.09 KB, 220x295, emine erdogan.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb


ID: c14f2  No.1559

File: 1500567734721.jpg (88.18 KB, 440x440, emine.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>1557
>19% asian

sieht aus als ob Boss von Bosporos Yellow Fever hat.

ID: c14f2  No.1560

File: 1500567947260.jpg (142.04 KB, 440x440, erdogano.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

Der ist kein Asiate

Was los mit dir, du hast sonnst so gespammt und plötzlich so still geworden ?File: 1500409991179.jpg (159.91 KB, 1024x576, 1493456991495.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

ID: 071da  No.1543[Reply]

>be me
>be goyim
>live in canadaland
>no military service
>no stupidly high taxes and cost of living
>no rocket fire from arabs
>not cucked into supporting the orthodox's parasitic lifestyle

you jelly ?

yeah you jelly

ID: 20f6b  No.1544

File: 1500412455851.jpg (32.12 KB, 312x333, 1498297670196.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

Soon you will have tons of immigrants and all this benefits will be over.
I'm a little bit jelly(jello) tbh

ID: 20f6b  No.1545

Oh and I know you came from the thread in /int/

ID: 071da  No.1546

>>1545
>>1545

guilty as charged desu

ID: 0f688  No.1547

>>1543
I demand Apology. Torah Learning is the most important thing, without that you wont get oxygen to breath.File: 1499121197389.jpg (280.53 KB, 1005x775, perfect sex fuck of teen a….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

ID: 36612  No.1492[Reply]

http://met.bz/TightCuntMP4 (SkipAd) 37MB, Format MP4, No password. Actual preview below in the middle of action with her tight cunt swallowing around


File: 1497478493381.jpg (106.32 KB, 667x406, jewishsmoke.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

ID: 4c69a  No.1434[Reply]

How to get weed in south if i have no friends smokers? Deep web? Asking people on the street? Haaaalp

ID: fbd18  No.1466

BumpFile: 1497544368636.gif (2.83 MB, 240x163, cenzosyjonizm.gif) ImgOps Googleiqdb

ID: 4ab43  No.1441[Reply]

Najlepszy dzisiaj
Oslo jebać oktawię i karaczana, ban na zakres, a sugerowanie że będę wysyłać dowód i skamleć komtura
1 post omitted. Click reply to view.

ID: 4ab43  No.1446

File: 1497544894874.jpg (33.9 KB, 480x410, 13900198_499531386918622_4….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>1445
>>1445
>>1445
pierdole twojego karaczana, wole sb siedzieć na fejsiku i może jakaś gówniara z grupek dla da mnie seks za octy wyniesione z kara ;)

ID: 52e5b  No.1448

>>1446
tak nie będzie

ID: 4ab43  No.1454

>>1448
uprawiałem seks, trzymałem za rękę, wkładałem rękę kobiecie w spodnie i pod bluzkę i raz miałem palec w odbycie kobiety, ty zły?

ID: 70a60  No.1461

>>1454
sex uprawiało 90% anonów, nawet ja. reszta to jakieś ekstremalne śmieci. nie wierzę, że oni serio nie srają xD jak można być prawiczkiem po 17lv xD

ID: 9fe66  No.1464

>>1461
co innego jeden seks z piwem ze sokiem z nalaną mordą które po butelce kadarki za 6.50 rzuciło się anonowi na boltza, a co innego posiadanie normalnych relacji z ludźmi, w tym z kobietami i umiejętność utrzymania normalnego związku. zwalenie konia cipą to żadne osiągnięcie, a ty nie jesteś anon tylko normik przyłażący do nas po śmieszne obrazkiFile: 1497546015775.jpg (47.44 KB, 480x583, 17264331_1131497420328737_….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

ID: dcfb3  No.1450[Reply]

KARACHAN.ORG IS TAKING OVER THIS STUPID CHAN.

IF U WANT TO ACCESS OUR IMAGEBOARD YOU NEED TO CUSTOMISE UR ADBLOCK FILTERS.

ID: dcfb3  No.1451

Add those to ur adblock filters:

kara.8ch.net/beep.webm
kara.8ch.net/bee%EF%BB%BFp.webm
kara.8ch.net/b/src/murmurmurmur.webm
https://www.youtube.com/embed/j0aAiKSUzJM?autoplay=1
karachan.org/bolbutthurtu.webm
karachan.org###czaj
karachan.org/js/rajzer.js
karachan.org###blocking-notification
karachan.org###zjadam_srake
karachan.org##div.board:style(background-image: none !important)

! 7.04.2017, 03:17:18 http://karachan.org/b/
karachan.org##.wclftH\.\;\[o5Pee\.o4TbLdn4omeli4heogth755St
Post too long. Click here to view the full text.

ID: dcfb3  No.1452

karachan.org/b

is open for our jewish brothers

ID: dcfb3  No.1456

TAYCHAN POZDRAWIA KARAKURWY

ID: d600e  No.1460

>>1451
u forgot about red background and localstorage.xD anone

ID: dcfb3  No.1462

>>1460
yeah, I accidentaly ctrl+a and ctrl+v whole content without a notice. just ignore it and add ur own exceptions.File: 1497543836637.gif (2.14 MB, 480x360, 142568348588914305.gif) ImgOps Googleiqdb

ID: 25b28  No.1435[Reply]

zebzdzilem sie und wali

ID: 0db35  No.1459

haha karaczan!File: 1497549880298.gif (2.05 MB, 400x300, 1496525456407.gif) ImgOps Googleiqdb

ID: 3c68f  No.1457[Reply]

zesrałem się i jebie


File: 1497546690007.gif (812.57 KB, 245x334, 1385140821142975011.gif) ImgOps Googleiqdb

ID: dd1f1  No.1455[Reply]

mniam


File: 1497546437227.gif (3.11 MB, 650x365, 1477716189700575965.gif) ImgOps Googleiqdb

ID: b8100  No.1453[Reply]

gadfgzxcvxc


File: 1497545224349.webm (720.81 KB, 1280x720, 1496872231184892879.webm) ImgOps Googleiqdb

ID: f3316  No.1449[Reply]

shit kurwa


File: 1497545072207.jpg (45.45 KB, 736x490, picture.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

ID: caa2f  No.1447[Reply]

יהודי מפולין AMA


File: 1497544603968.webm (1.72 MB, 640x480, w niedziele kurahen niecz….webm) ImgOps Googleiqdb

ID: dfdf0  No.1444[Reply]

webm tred nić idź


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Next | קטלוג
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]