[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1559492918608.jpg (41.39 KB, 1161x628, 1556992011066.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: f3693  No.4353

מה לעשות עם החיים שלי?
אני רק שורף זמן וכסף על דברים שהורסים לי את החיים.
זורק את כל הבריאות שלי (מה שנשאר ממנה) בשביל אלכוהול סיגריות סמים ואוכל מהיר.
מבזבז את כל הזמן שלי על בהיה במסך.
לא נהנה כבר מכלום. אם פעם הייתי משחק במחשב וצופה בסדרות גם את זה כבר אני לא עושה.
מעשן, שותה, גולש באינטרנט, מאונן והולך לישון.
עכשיו כשאני נפקד ובדרך לעריקות גם את השגרה המסריחה של הצבא אין לי.
אם הייתי ככה רק בסופש מילא, אבל עכשיו זה כל יום כל היום.

איך אני יוצא מהמעגל הזה? אני לא רוצה ואין לי מוטיבציה אבל אני יודע שאני גומר על החיים שלי ככה.
את האמת לא אכפת לי למות, אין לי מה להפסיד. אם כבר למות, אני אפסיק לסבול ולהיות נטל על אחרים.
כנראה שההתנהגות ההרסנית הזאת היא חלק מהחוסר רצון שלי לחיות.
איך אני גורם לעצמי לרצות לחיות ולהשתפר? כי אני פשוט לא רוצה ובלי רצון זה לא יקרה.

מזהה משתמש: bf5a5  No.4354

לך לפסיכיאטר/ית תוציא אחוזי נכות, תשתמש בסל שיקום שיתנו לך.
עדיך לך להתאשפז ואז יש יותר סיכוי לאחוזי נכות גבוהים.

ואז יש את של שיקום, נשמע שאתה צריך ליווי אז תבקש את זה ואז יש מכל מיני תוכניות שיקום לימודים וכו'.
אבל אני לא מבין למה את עריק ולא יוצא דרך קב"ן, עכשיו יכניסו אותך לכלא צבאי.
במשפט הצבאי תגזים כמה שאפשר עם המסכנות כדי שיביאו לך עונש כמה שיותר קל

אתה עוד צעיר 18-19?, יש לך מספיק זהמן לשיקום, אל תדאג

מזהה משתמש: 7d2e6  No.4356

File: 1559699849131.png (440.77 KB, 496x494, 1550337028279.png) ImgOps Googleiqdb

>>4354
איזה אחוזי נכות אחי?
מה אני כבר אקבל?

ואני מפחד להתחיל תהליך עם הקבן כי יפסלו לי את הרישיון אם אני אדווח על אלכוהוליזם ודיכאון…
אני באמת צריך שיקום אפילו תעודת בגרות אין לי. לא יודע כמה יכולים לעזור לי במצב הזה.

אני עוד מעט בן 21.

מזהה משתמש: 6ff16  No.4358

>>4356
איזה אחוזי נכות אחי?
מה איזה?, תקבל אחוזים על נכות נפשית שבעזרתם תקבל שיקום.
תקרה פה מה יש, מומלץ גם מתאם שיקום שיהיה לך
>תכתוב בגוגל "שיקום לנפגעי נפש" ותכנס לקישור הראשון של "כל זכות"

>ואני מפחד להתחיל תהליך עם הקבן כי יפסלו לי את הרישיון אם אני אדווח על אלכוהוליזם ודיכאון…

דיכאון אתה יכול לדווח לקבן, לא ישללו לך את הרישון.
וגם אם ישלחו לך זימון לבדיקת כשרות תענה כמו מה שהם רוצים לשמוע מאדם נורמטיבי, לא מסכן את עצמו ואחרים.

>אני באמת צריך שיקום אפילו תעודת בגרות אין לי. לא יודע כמה יכולים לעזור לי במצב הזה.

יש סיוע בהשלמת השכלה, תראה את הקישור ששלחתי

כוס עמק יהב: כתובת האי-פי שלך קיימת ברשימה: dnsbl.sorbs.net.

בגללך אני צריך להגיב מהטלפון

מזהה משתמש: 1f17c  No.4359

>>4358
אתה אומר לא לדווח על אלכוהוליזם?
זה כנראה ממש יעזור לי לצאת מהר אבל הרישיון חשוב לי ואני לא יודי בדיוק אם זה יהיה שלילה או סתם בדיקה אחרי שאני אצא.
אני יכול גם לדווח על סמים אבל זה כבר מצח ובלאגנים מעדיף שלא.

מזהה משתמש: 07913  No.4360

>>4359
>אתה אומר לא לדווח על אלכוהוליזם?
אתה תצטרך לעשות שיעורי בית ולבדוק את זה.
יכול להיות שגם הצבא לא מדווח על זה למשרד הרישוי.

אני יצאתי על נפשי ולא קיבלתי שום זימון לבדיקת רפואית בקשר לרישיון

מזהה משתמש: 1f17c  No.4361

>>4360
חיפשתי באינטרנט אבל אין על זה הרבה מידע.
מה שכן אפשר לקבל פרופיל 21 על התמכרות לאלכוהול[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]