[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1558447629390.jpg (56.79 KB, 429x600, Fuck Feelings.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 345ac  No.4286

>טירונות
>כל שעה בלילה אני חוטף כאפה מצלצלת
>מחכה לסופ"ש רק כדי שאוכל לישון
>שבוע שני
>אני סוגר שבת
>לא חושב שאוכל לשרוד את זה
>שישי בלילה
>הולך לשירותים
>מסיים, עייף מת, בא לצאת מהתא
>שני הג'אברים של המחלקה מחכים לי בחוץ
>מושיבים אותי חזרה על האסלה וסוגרים את התא כששלושתנו מצטופפים
>צוחקים עליי ושמים את הזינים שלהם על המצח שלי
>תשוש וחלש מדי בשביל ללכת איתם מכות, כמו אפס יושב שם וסופג את זה
>אחד מהם אומר לי לפתוח את הפה
>אני מתחיל להתנגד ומבקש שיעזבו אותי
>'היית טוב עד עכשיו, חבל ככה'
>תופס לי את האף
>שם את הביצים שלו על הפה שלי שקצת נפתח
>'רק תיגע עם הלשון ונעזוב אותך. לק אחד אחי'
>אני מנסה להעיף אותם ממני
>הם מחזיקים אותי וחוזרים שלק אחד והם יעזבו אותי
>אני מתייאש ומלקק לחצי שנייה 'הנה, עכשיו די'
>'אחי אמרתי לך שהוא הומו רצח'
>'אני אומר לך אחי, אם הוא לא היה בבסיס עכשיו הוא היה מוצץ זין בבית'
>'יאללה, תחשוב שזה כמו שאתה עושה לאבא שלך בבית'
>שוב מחזיקים אותי וסוגרים לי את האף
>אני נאלץ לפתוח את הפה, אחד תופס לי את הגרון חזק ומזהיר אותי להיות עדין
>כמו אפס אני לא נלחם כי אני יודע שהם יפוצצו אותי מכות
>נותן להם לזיין לי את הגרון
>מציית כשהם אומרים לי לנקות את השפיך מהזין שלהם עם הלשון
>הם פשוט מרימים מכנסיים ועוזבים אותי שם
>מספר למפקד כל מה שקרה
>הוא חושב שאני צוחק, ואז אומר שהוא יבדוק את העניין
>אחר כך אומר לי שדיבר איתם, מילה שלהם מול מילה שלי, עדיף לי לא לעשות בעיות ולהמשיך הלאה
>חוזר בסופ"ש
>אבא שלי רואה שאני במצב רע
>מספר לו מה קרה
>הוא לא מצליח להבין למה לא העדפתי שיפוצצו אותי מכות
>אמרתי לו שנראה לי שהם לא היו שולטים בעצמם, שהם היו ממש פוצעים אותי
>הוא עדיין לא הבין איך זה לא 'עדיף על למצוץ זין כמו כלבה'
>הוא לא יכול להסתכל לי בעיניים יותר
אני רציתי להשתמט והוא אמר לי שאני חייב לעשות טירונות 03 כי שם האנשים האיכותיים.
לעולם לא אקח ברצינות עצות לחיים של אדם אחר.

מזהה משתמש: fb5bf  No.4287

>>4286
פסטה טרייה טרייה

מזהה משתמש: 55a3f  No.4288

אם זה אמיתי במטווחים קח את הנשק ותירה בהם
אבל זה לא אמיתי

מזהה משתמש: 345ac  No.4292

>>4286
איזה דרמטי
אז מצצת זין
גם אצלי בטירונות עשו את זה למישהו והוא המשיך כרגיל אחרי שצחצח שיניים[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]