[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1557930531747.jpg (10.25 KB, 225x225, 1555360985099.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: dc5c8  No.4261

מתי אמצא כבר מישהי שתתקן אותי?
מה אם אני שבור מידי?
סופי להתבודד לנצח?

מזהה משתמש: 86f7e  No.4262

>>4261
תהפוך לנזיר

מזהה משתמש: 2b55a  No.4263

>>4261
בן כמה אתה ברנש?
בהצלחה בלמצוא[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]