[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

מזהה משתמש: 9f338  No.4252

יש איזשהו api לאתר הזה? חשבתי אולי להכניס אותו לclover כדי שיהיה יותר נוח להיות phoneposter.

מזהה משתמש: 1d291  No.4255

רעיון מעולה ברנש אני בעד

מזהה משתמש: 281cf  No.4256

להיות phoneposter זה קללה ולא ברכה וככה זה צריך להשאר

מזהה משתמש: 25eea  No.4257

מה זה clover?

מזהה משתמש: 43cda  No.4258

>>4257
תעשה גוגל יכושי

מזהה משתמש: 25eea  No.4259

>>4258
עשיתי ולא מצאתי, clover זה שם כללי מידי או שזה שמצא לי דברים כמו אלפקייצת תשלום

מזהה משתמש: 43cda  No.4260


מזהה משתמש: 6358a  No.4264

>>4252
פוסט בדיקה (מהמחשב, אל תתלהבו עדיין. רק רוצה לראות איזו בקשה נשלחת)
מה שכן, אפשר לקרוא בכיף. האתר מבוסס vichan אז לא הייתי צריך לעשות כלום, רק להעתיק את הקובץ של lainchan ולשנות את הURL.

מזהה משתמש: 6358a  No.4265

>>4252
פוסט בדיקה (מהמחשב, אל תתלהבו עדיין. רק רוצה לראות איזו בקשה נשלחת)
מה שכן, אפשר לקרוא בכיף. האתר מבוסס vichan אז לא הייתי צריך לעשות כלום, רק להעתיק את הקובץ של lainchan ולשנות את הURL.

מזהה משתמש: 6358a  No.4266

test1

מזהה משתמש: 6358a  No.4267

test1

מזהה משתמש: 6358a  No.4268

test2

מזהה משתמש: 6358a  No.4269

אמור לעבוד עכשיו

מזהה משתמש: 6358a  No.4270

File: 1557960670569.png (181.73 KB, 1080x2160, Screenshot_20190515-232934.png) ImgOps Googleiqdb

תמונה

מזהה משתמש: 6358a  No.4271

File: 1557961711504.png (219.5 KB, 1080x2160, Screenshot_20190516-020506.png) ImgOps Googleiqdb

לקח קצת זמן אבל תוצאה די נחמדה, אני צריך לסדר את האזהרה של File size too big (אגב, מישהו יודע כמה מותר פה?), לבדוק שליצור thread עובד (כנראה שלא) ואל תצפו להעלות 4 תמונות בו זמנית כי זין שלי אני מכניס את זה. הולך לנקות את הקוד טיפה, להעלות לgithub וללכת לישון כי יש לי בגרות מחר.

מזהה משתמש: 6358a  No.4272

מוודא שלא דפקתי את הuser agent בניקוי

מזהה משתמש: 6358a  No.4273

הלך יחסית חלק, תודה שהקשבתם לי מדבר לעצמי כל הערב. תקמפלו בעצמכם כי אני עייף מדי בשביל לעשות את זה עכשיו - github.com/gergesh/Clover4

מזהה משתמש: 09e80  No.4274

>>4270
>משוב
לא חושב שאתה יכול לגלוש כאן ילד

מזהה משתמש: 40a81  No.4276

>>4274
גם כתבתי שיש לי בגרות מחר, אתה לא שרלוק ברנש
מי היה מאמין שאפשר להיות בתיכון ובן 18 אה

מזהה משתמש: 09e80  No.4277

>>4276
איך הייתה הבגרות יצעיר

מזהה משתמש: 6979b  No.4281

>>4273
תודה נסיך 3>

מזהה משתמש: c0189  No.4284

>>4281
>>4276
איכס

מזהה משתמש: b330d  No.4316

>>4281
בכיף, אולי זה יעזור להחיות קצת את האתר הזה. אני עובד עכשיו על עוד כמה תיקונים לשמה, נראה איך זה ילך.

מזהה משתמש: b330d  No.4317

בדיקה, 4317

מזהה משתמש: b330d  No.4318

4318

מזהה משתמש: b330d  No.4319

4319

מזהה משתמש: e33e3  No.4320

אני בבאן?

מזהה משתמש: e33e3  No.4321

בדיקת post id

מזהה משתמש: e33e3  No.4322

מצטער על ההספמה, לא עובד לי הפרוקסי אז אני עובד כמו ערבי

מזהה משתמש: e33e3  No.4323

1

מזהה משתמש: e33e3  No.4324

2

מזהה משתמש: b330d  No.4325

3

מזהה משתמש: e33e3  No.4326

4

מזהה משתמש: e33e3  No.4327

5

מזהה משתמש: c0189  No.4328
[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]