[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

מזהה משתמש: 6ccd1  No.4185

לפני כמה ימים הלכתי ללב המפרץ.
וכשנסעתי באוטובוס של אגד, ראיתי איזה שלוש כוסיות בערך בנות 16-17.
הן ישבו ודיברו על דברים מפגרים, וכולן אכלו גלידה והתלעבו מהטעם.
"אוי נודרת איזה גלידה טעימה".
כוסאמאשלך, מה את מתלעבת מפאקינג גלידה טבעונית.
מה הבעיה שלך?
למה את לא הולכת להזדיין עם מישהו ולשתות עד המוות?
את מבינה שאת נפגשת עם חברות בשביל לדבר על דברים מטומטמים לאכול גלידה ולהנות מזה?
אני נפגש אם חברים בשביל לעשות צחוקים מוגזמים, לשתות, ולהרוס את כל היקום. ואתן מתלעבות מגלידה ולייקים באינסטגרם.
אתן פאקינג מסתובבות בקניון או בתל אביב.
יושבות במסעדה ועושות סטוריז באינסטגרם על איזה כיף היה להיות עם חברות.🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀

מזהה משתמש: 6ccd1  No.4186

File: 1556155866583.jpeg (88.92 KB, 811x563, 1356448424_anime-keanu-re….jpeg) ImgOps Googleiqdb


מזהה משתמש: fa95d  No.4188

>>4185
מתלהבת*
מתלהבות*

מזהה משתמש: 2fdcd  No.4189

דפר נמוך : הפוסט

מזהה משתמש: 69466  No.4193

אם רק היה לך מושג כמה קרינג'י אתה נשמע…

מזהה משתמש: a105c  No.4195

>>4193
>if only you knew how cringe things really are

מזהה משתמש: 3b55e  No.4204

מסכים איתך ב100% אחי
איך הן יכולות בכלל על לחשוב לשבת לאכול גלידה, לצחוק ולהנות מהחיים?? אם הייתי הן הייתי מתאבד

מזהה משתמש: 148f3  No.4208

File: 1557153576647.png (759.27 KB, 1280x720, 3178f17.png) ImgOps Googleiqdb


מזהה משתמש: a7232  No.4212

>>4185
מה איכפת לך יא קוקסיטקסי[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]