[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1554924525834.jpg (7.22 KB, 200x195, ea50nukoihx01.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 601fb  No.4144

>עמדתי בתור לקופה בקשת טעים
>הקופאית חייכה אלי
נתראה אחר כך ,בתולים

מזהה משתמש: 25727  No.4145

היי זה מזכיר לי את הסיפור שלי שפירסמתי פה על הקופאית הכוסית שנתקעה עם התחת שלה בין העגלה לקופה וזה היה לוהט והיא חייכה אליי וזה היה הפעם האחרונה שראיתי אותה

היא הייתה ממש יפה

מזהה משתמש: ed0bd  No.4146

File: 1554987232942.png (507.22 KB, 1070x601, 33481015d04b3974f9ed7acf61….png) ImgOps Googleiqdb

>תהי אני
>דיכאון, חרדה. שונא את החיים
>בן 21, חוזר מהעבודה ברכבת.
>חיילת חמודה 3.14 מתיישבת ליידי
>שמח
>לא מסתכל עליה
>הפאלפון שלה מצלצל
>מה.jpg
>זה הפתיח k-on.
>האנימה האהובה עלי
>חושב לעצמי "זה עכשיו או לעולם"
>מקבל אומץ ואומר לה "זה היה k-on? "
>היא מחייכת ואומרת כן
>זה החיוך הכי מושלם שראיתי בחיים שלי
>אני מאוהב
>מדברים קצת, מסתבר שהיא גרה לא רחוק מהעיר שלי
>משיג מספר פאלפון
>נתראהאחרךכךבטולים.jpg
>שולח לה הודעה.
>מתקשר. אנחנו מדברים כל הלילה
>היא מושלמת
>היה לה חבר לפני, היא אומרת שהוא היה משוגע והיא שנאה אותו
>היא רוצה לשכוח
>קבענו להפגש
>הדייט הראשון היה מושלם, היא לבשה שמלה מדהימה
>הפכנו להיות זוג
>סקס בפעם הראשונה
>אחרי שמונה חודשים ביחד אני אומר לה שאני אוהב אותה
>היא טיפה מהססת בגלל האקס
>היא אוהבת אותי גם
>שמח
>מחכה שהיא תשתחרר
>משכירים בית קטן ביחד בדרום
>היא רוצה ילדים וחתונה.
>גם אני
>קובעים תאריך, רשימת מזומנים קטנה כי לשנינו אין הרבה חברים
>היום המאושר הגיע
>אני רואה אותה בשמלת החתונה
>דמעות בעניים
>רק אתמול הייתי בדיכאון
>היא שינתה לי את החיים
>אני עומד מולה
>פתאום
>רעש חזק
>הדלת נפתחת ועשרה חמושים אנשים נכנסים לאולם
>האקס שלה הוא אחד מהם
>הוא יורה לי ברגל
>אני נופל
>דם בכל מקום
>הם יורים בכולם
>האקס שלה מתקרב אלי
>שם שק על הראש שלי
>אני מאבד הכרה
>חושך
>אני שומע רעש
>ראיה מתושטשת
>אני מתעורר
>"היי, זה אתה! ניסית לחצות את הגבול"
>שלט ענק מעל הראש שלי
>"סקיירים"
>טוד הווארד בן שרמוטה.

מזהה משתמש: aa913  No.4147

>>4146
לרגע חשבתי זה אמיתי

מזהה משתמש: 879fa  No.4148

>>4146
תזדיין ברנש

מזהה משתמש: 5fc3e  No.4150

>>4146
נתן לך תגובה נורמית
/r/thathappend

מזהה משתמש: 5fc3e  No.4151

>>4146

אהבתי
איפה יש עוד כאלו גרין טקסט

מזהה משתמש: ed0bd  No.4152

>>4151
OC. תתאמץ קצת ותרשום אחד משלך.[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]