[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1554718000984.png (201.41 KB, 500x906, F991A56F-D262-47E9-A142-E8….png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: b67a3  No.4129

איכס מה אתם שולחים דברים של נורמיז תפסיקווו

מזהה משתמש: f5034  No.4137

>>4129
לא נורא, הפורום הזה יגדל ויגדל ויהיו בו אלפי ישראלים, לאחר מכן יהיו כאן פיצולים, יגדל לנו ימין -אלטרנטיבי, קוראי ספרים, פורום /מת/אמנים ומשם השמיים הם הגבול.

מזהה משתמש: fa49b  No.4138

>>4137
נשמע טוב[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]