[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1554631915459.jpeg (39.38 KB, 545x261, 2B33A1AE-AF28-4842-B83B-D….jpeg) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 1f238  No.4114

מי מסכים?

מזהה משתמש: e6d00  No.4395

לא יפה

מזהה משתמש: c591e  No.4399

File: 1560923819156.png (64.86 KB, 1006x813, 1546357216068.png) ImgOps Googleiqdb

>ביבי רע
>הליכלוך


זה הסטה גם רק שתדע אם זה אתה שפתח את הת'רד על מ*צ

מזהה משתמש: 6e18c  No.4400

File: 1560925828544.png (79.91 KB, 800x600, gotcha.png) ImgOps Googleiqdb


מזהה משתמש: c591e  No.4401

>>4400
אני לא מצביע ליכוד, רק שמתי לך מראה[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]