[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1554622829113.jpeg (280.97 KB, 640x640, 5C7BF316-7DAC-49E3-91EA-A….jpeg) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 1f231  No.4092

אני מוזרה וחבר שלי אומר לי את זה ואני כועסת עליו מה לעשות?

מזהה משתמש: 95bef  No.4094

אז תתאבדי יא זונה

מזהה משתמש: 1f231  No.4099

אבל אני לא רוצה יש רעיון אחר?

מזהה משתמש: b86ac  No.4104

>>4099
כן. ציצים או גטפו.[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]