[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1552999564563.jpg (95.37 KB, 656x653, 8304205010025100656653yes2….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 87e7f  No.4029

מה עשית אתה היום בשביל להילחם באויב השמאלני?
מאז שראיתי את הסרט תיעודי על המעברות לפני שנה נשבעתי שאני בחיים לא אקנה אצל אשכנזים בשביל לא להביא להם פרנסה אפילו אם אני אשלם יותר.

מזהה משתמש: c3c43  No.4030

>>4029
ממשלת ישראל עשתה לי יותר נזק מאפריקאים

מזהה משתמש: 4ec22  No.4033

File: 1553185568468.jpg (606.52 KB, 1000x1200, 1479424585145.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

קצת אוטיזם כל הסיפור הזה, מהיכרות אישית אני מכיר המון מזרחים שמאלניים ואשכנזים שמצביעים לביבי או שלא אכפת להם מפוליטיקה.
t. שלושת רבעי אשכנזי, רבע מרוקאי

מזהה משתמש: 053d5  No.4044

File: 1553803923680.jpg (33.06 KB, 640x400, gantz.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

אף פעם לא הייתי כל כך אופטימי לפני בחירות כמו היום, סוף סוף ניפטר מהאשכנזים סופית, בגלל זה הם כול כך מפחדים ושמו סוס טרויאני את גנץ בשביל לשמור על הכח שלהם במדינה. בכל מקום בעולם כבר הבינו את השיטות שלהם ונפטרו מהם לפעמים בדרכים לא נעימות אבל עובדה שכולם בלי יוצא מהכלל רצו להיפטר מהם.

מזהה משתמש: 053d5  No.4046

>>4033
אז אתה לא גר בישראל, אתה גר בתל אביב עם משתכנזים שזה יותר גרוע מאשכנזים והסוף שלהם יהיה יותר גרוע.

מזהה משתמש: 4ec22  No.4047

>>4046
את האמת שאני חיפאי במקור, אבל כרגע אני בצבא ואני חווה אנשים מכל הארץ.
הנוף האנושי בארץ הרבה יותר מגוון ממה שאתה חושב.

מזהה משתמש: 053d5  No.4060

>>4047
אולי יש מקומות בארץ שמזרחים מעורבים באשכנזים, אבל זה לא משנה כלום, כי עדיין האשכנזים היום מוקצים מחמת מיאוס וכל מעורב שהיכרתי מסתיר את הצד האשכנזי שלו ומתבייש בו ומנסה להבליט את הצד המזרחי שלו כי הם מבינים לאן הרוחות נושבות. בעיר שלי לדוגמה המשטה 99% מזרחית אז אם נגיד מחר כולם יקומו על האשכנזים הם לא יעשו כלום ויניחו למי שרוצה לטבוח באשכנזים.

מזהה משתמש: 759f2  No.4071

File: 1554312876628.jpg (60.58 KB, 1024x1024, 04177c002a1fc0751af442e48b….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

למה אתם שונאים את אשכנזים כל כך?

מזהה משתמש: 3bb81  No.4078

>>4071
את מי יש לשנוא? את האתיופים? הם לא מסכנים מספיק?

מזהה משתמש: 779a0  No.4130

File: 1554718075521.jpg (103.7 KB, 640x360, mahapach.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

התפקדתי למרצ

מזהה משתמש: b964d  No.4135

>>4130
מרץ לא עושים הרבה וחוץ מזה שהם חושבים שאפשר לפתור את המלחמה עם הסכם שלום
כמו שזה נראה ככה זה לא ילך[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]