[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1551862278025.png (329.58 KB, 456x386, hxppy thxughts.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 75a58  No.4003

אני בן 20 השנה
עבדתי בחיים שלי רק 3 יום והתפטרתי, סחרתי, נעצרתי, התאשפזתי. הכל כמה פעמים. הספקתי לגור בתא ירושלים ועוד כמה מקומות למי אכפת
שנה שעברה הייתי הנרקומן הכי גדול ביקום והייתי הומלס תקופה
גלשתי פה ב2016/2017 אולי לפני גם..
אני עכשיו עם דירה לשנה בינתיים מעשן בוף גומר בקבוק ביום שותה בירות ולוקח כדורים ו2 קופסאות סיגריות ביום.
יש לי חברים שאני אוהב אבל אין לי אף אחת
חוץ מזה אני מחפש עבודה אז אם למישהו יש המלצות לעבודה שלא תהרוג אותי ברנשים תמליצו, ואיך להשיג מישהי… אולי טינדר ואולי ללכת עם חברים למסיבות ושטויות?

מזהה משתמש: 434c7  No.4005

>>4003
מה עם צבא? קיבלת פטור?

מזהה משתמש: f519f  No.4006

>ואולי ללכת עם חברים למסיבות ושטויות?
אם יש לך אפשרות ללכת עם חברים אז זה עדיף
ובטינדר חוץ מתמונה שלך שים גם תמונה שלך ביחד עם החברים כדי שהבנות יראו שאתה חברמן ולא חסר חברים עלוב.

מזהה משתמש: bde46  No.4011

>>4003
עבדתי פעם באושר עד בתור קופאי. קיבלתי את העבודה מהכוח אדם בעיר שלי והעבודה הייתה סבבה, היו הסעות הלוך חזור ומשמרת נמשכה רק 7 שעות עם חצי שעה הפסקה, אבל המשכורת די עלובה כתוצאה מכך ואין ממש לאן להתקדם

מזהה משתמש: 75a58  No.4013

>>4005
כמובן[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]