[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1551108765947.jpg (84.61 KB, 600x800, ucsb-shooting-elliot-rodge….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 201fc  No.3992

היום הלכתי לצבא רק כדי לאכול ולשחק משחקים. מה אתם עשיתם היום /ב/נים?

מזהה משתמש: 50128  No.3993

עבדתי.
האחראי גבר ונתן לי ללכת מוקדם יותר ומחר הוא יעביר לי כרטיס מוקדם יותר.
גם אני העברתי לו כרטיס מאוחר יותר היום

מזהה משתמש: 1526a  No.4043

File: 1553799599867.png (145.2 KB, 325x325, angry.png) ImgOps Googleiqdb

שחקתי את המשחק המזדיין הידוע כסיאס וגלשתי בED קצת[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]