[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1548974060743.jpg (49.96 KB, 970x545, 1546123602561.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: f17ec  No.3924

אוףףף אני רוצה חברה חדשה.
ה "חברה" שיש לי עכשיו כבר קשה לי אבל זה מה שיש
אי אפשר כמעט להגיד לה כלום כי היא נעלבת(בעיקר שזה בוואטסאפ כי אז היא קוראת הכל בקונוטציה שלילית כי היא אובדנית),היא יכולה להיות אגרסיב או פאסיב אגרסיב איתי, אם זה הפוך היא נעלבת אפילו משטויות.(וזה הכל קורה בוואטסאפ) כי היא לא מתקשרת שם טוב לדעתי.
קצת ביקורת גם היא נעלבת כבר.
אנחנו גם בקושי נפגשים כי לי אין בדיוק חדר לבד כבר והיא גרה בהוסטל

אררררררררעעעעעעעעעעעעע

ראיתי היום מישהי חמודה בחדר כושר אולי אני אגיד שלום אבל זה מוזר אם היא נערה ואני יהיה השנה 24

מזהה משתמש: 32845  No.3925

File: 1549013422150.jpg (200.77 KB, 1280x1440, 1548434321626.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3924
>יש לו חברה
>הוא מתלונן
תגיד תודה שאתה לא בתול נשיקה

מזהה משתמש: c1646  No.3943

File: 1549799610918.png (301.75 KB, 393x463, Miss.png) ImgOps Googleiqdb

>>3924
נראה לי רוב הנשים רגשניות ככה
זמן לנסות בנות 2.0

מזהה משתמש: cf3be  No.3945

>>3943
היא בת(הזאת בתמונה)

מזהה משתמש: bf368  No.3952

טוב, נכון לשעה זאת נפרדתי ממנה אחרי שהיא אמרה "שמישהו נישק אותה"
אני לא יודע יותר פרטים כי היא מדברת חצאי משפטים כל כמה דקות ואין לי כוח ואני צריך לישון מוקדם היום.
היא אמרה

רק ה"סבל" שהיא מדברת ברמזים וגורמת לי לחשוד שמשהו כזה קרה עד שהיא אומרת לא שווה את הבעיות העדתיות שקשר כזה איתה יביא.

עדיף לחתוך(את הקשר) וזהו

מזהה משתמש: c1646  No.3953

>>3945
אני יודע אבל זה מימ שהיא טראפ

>>3952
יותר מידי דגלים אדומים, next!

מזהה משתמש: bf368  No.3956

אני קבעתי לדבר איתה, להבין בדיוק מה היה.

איפה אפשר להכיר בנות?
רק טינדר עולה לי אבל פעם שניסיתי לא הלך כלכך(גם לא היה לי תמונה כלכך טובה וביו)
עכשיו אולי יהיה קצת יותר טוב מבחינת תמונה וכבר יש לי משהו לכתוב בביו

מזהה משתמש: 1b917  No.3958

File: 1549983819361.gif (2.78 MB, 430x515, 1470592375668.gif) ImgOps Googleiqdb

>>3956
>איפה אפשר להכיר בנות?
שאלה טובה…

מזהה משתמש: bf368  No.3964

>>3958
הורדתי טינדר.
ויש לי עוד כמה אפשריות בסוג של דיור(שיש עוד אנשים), לא אפרט כרגע כי אני גם לא בטוח[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]