[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1547253619169.gif (64.19 KB, 220x123, tenor.gif) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 26406  No.3907

תקופה לא פשוטה.
סוגר עכשיו בבסיס והרגשות התחילו פשוט להציף.
נעלתי את החדר ופשוט התחלתי לכתוב.
למרות שזה לא נהוג ואני יוצא כאן הומו והכל, אבל חשבתי לשתף בשיר שכתבתי עם יוקללה.
הצלצולים באמצע זה מישהו שצלצל כדי לשאול מה קורה אתי,
הצרידות והזיופים זה סף הדמעות.
החרא נגינה זה כי אני גרוע. חה.
-
אני לא יודע מה חשבתי
אחרי הרבה שנים פתאום נזכרתי, בכאילו
שיש בעולם הזה
הרבה יותר מעבר לתפל
התחלתי לעשן סיגריות עם קפה
מי חשב בכלל שזה יהיה הכיוון בחיי?

די כבר, די
אני חושב יותר מדי
ואולי פשוט חשבתי על דברים שאין סיבה באמת טובה כל כך לחשוב

או, איך להיאהב, לא לאהוב?

כבר ששנים חייתי בעצמי
צבא זאת אופציה אחלה לשפשוף עצמי
אז איך זה שאני מרגיש כל כך שבור
מבפנים?
משווה ת'עצמי לאחרים כל הזמן בערך
ואין לי שום מנוס כאן מעצמי

מי אני ומה אני?
מק"ט בודד בין כל המדפים
זה מה שגיליתי כשסופסוף התחלתי להרגיש פתאום, למדתי קצת על עצמי
זה לא עניין של בטחון
אני עומד על קצה קרחון
מאחוריי עולם מופלא אבל אני פשוט נזכר בריקנות שבתוכי
הדיכאון כאן בשירות עצמי
https://vocaroo.com/i/s1RQIHy62YWK

מזהה משתמש: b5c0c  No.3908

File: 1547362035457.jpg (19.91 KB, 236x250, 1353188893986.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

יהיה בסדר אחי.

מזהה משתמש: 34202  No.3909

File: 1547398072749.jpg (74.81 KB, 900x900, kisspng-chicken-emoji-text….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3907
אין לך מה להשוות את עצמך לאחרים(לפחות לא עדין)
יש מלא בגיל שלך בלי חברה ואתה עדין צעיר.
דווקא עכשיו אתה דיי כמו כולם בשירות הצבאי.
גם אם עכשיו לא הכרת את האנשים שרצית, אחרי השירות יהיו לך עוד הזמנויות

מזהה משתמש: d4558  No.3931

>>3907
היי, שוב אני.
המצב הנפשי שלי ממש השתפר מאז, אבל אני ממש שמח שכתבתי שיר שאני יכול להזדהות אתו.[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]