[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1542719244475.png (5.3 KB, 383x99, dardanelim.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 1542c  No.3853

מהמֵמִים השנואים עלי זה כשאקדמאים כותבים מילים לעזיות ללא ניקוד.

כאילו כן, אפשר בלי ניקוד להבין מילים עבריות. אפילו מילים נדירות שהופיעו אולי פעמיים בספר איוב - גם אם אף אחד לא יודע מה המשמעות שלהן, אפשר לפחות להבין (בערך) איך מבטאים אותן. האלף-בית שלנו בנוי במיוחד בשביל לכתוב מילים בעברית, ואולי קומץ מילים לעזיות שהשתרשו בשפה.
אבל לאאאאא! עברית היא שפה עניה מדי בשביל הרעיונות המורכבים של גדולי האקדמיה בישראל. לכן כל מדעני הרוח ויבואני האדאיות למיניהם חייבים לדחוף מונח נכרי חדש לפחות פעמיים בפסקה. ככה נולדות תועבות כמו "אבסולוטיזציה", "אמביוולנטיות", "פונדמנטליזם" ו"מטריאליזם דיאלקטי". גם אם אין מנוס מלהשתמש במילים כאלו (לדוגמא: שמות של מקומות בחו"ל), למה לא לשים כמה נקודות מסביב לאותיות לנוחות הקריאה? זה אפילו לא קשה. תחזיקו alt ותלחצו על האות הראשונה בשם של סימן הניקוד הנדרש.

בכל ספר ישן, מילים לעזיות ארוכות ומסורבלות (אם בכלל קיימות!) תמיד מנוקדות, או לכל הפחות מוכנס צירי או קמץ בנקודה הבעייתית. שום דבר לא מראה על הזלזול של האקדמיה בזהותם היהודית-עברית כמו העלמות המנהג הזה.

מזהה משתמש: ed25a  No.3854

העם הזה צריך לקבל על עצמו את התחליפים, שפתינו לא תישלט על ידי הגויים!

מזהה משתמש: bde99  No.3856

>אבל לאאאאא! עברית היא שפה עניה מדי בשביל הרעיונות המורכבים של גדולי האקדמיה בישראל.
לדעתי זה באמת נכון אבל

לגבי הניקוד למילים לועזיות אני מסכים כי זה יותר נוח לקרוא ככה. בטח הם סתם עצלנים או שהם לא יודעים לנקד חחח

השאלה האמיתי מתי יהב יחליף את הפונט כי אני לא יכול לקראו את מה שאני כותב.[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]