[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1536497093199.jpg (403.73 KB, 1600x1200, indddex.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 83cbf  No.3778

היא עזבה אותי.
אחרי שנתיים וחצי, חיכתה שנחזור מהמטאור.
אמרה שבוקר אחד היא הזדעזעה מהמצב של החיים שלה איתי. אמרה שהיא מרגישה כמו ללכת במקום, שאין לי מוטיבציה לכלום, שהקשר שלנו הוא קשר של בני 16, שרע לה ושאין איך לשפר את זה. שהיא לא צריכה לתת 100% מעצמה, שניגמרו לה הכוחות.
ועכשיו מה? אחזור להורים? אכנס לבינג' של סמים ואלכוהול? אמסטל את עצמי עד אובדן רגש? כל מה שבא לי הוא אילחוש, אילחוש, אילחוש. לחדול מקיום. לעצום עיניים ולתת לאגו לעלם בחשיכה, התודעה מתערבבת עם הכלום והם הופכים להיות אחד.

פרסמו צחקת/הפסדת, ציצים, או סתם תעזרו לי לעבור את זה

מזהה משתמש: 41822  No.3781

File: 1536537332763.png (148.74 KB, 750x375, בומר ישראלי.png) ImgOps Googleiqdb


מזהה משתמש: 608f5  No.3782

מה באמת אתה עושה עם החיים שלך אנון?
שיט כזה חשוב לבנות בדרך כלל.

מזהה משתמש: 031ab  No.3787

>>3782
כלום, אתה צודק. לא אמרתי שאין לה סיבות

מזהה משתמש: 673f9  No.3788

בן כמה אתה?
במה אתה עוסק/לומד?

מה היא עושה?
>>3787
אה לא עבדת?
נו בטח היא רצתה מישהו עם ביטחון כלכלי, ככה זה נשים

>ושאין איך לשפר את זה.

זה משהו דיי אגואיסטי להגיד, שתגיד שהיא לא רוצה אותך וזהו, זה סתם לשקר כבר.
כי תמיד אפשר לשפר אם רוצים.

מזהה משתמש: fd3cf  No.3794

https://www.themodernman.com/

לא צוחק
תראה סרטונים שלו ביוטיוב להתחלה

>בנות לא אוהבות גבר ללא מטרה

>בנות(ואנשים בכללי) לא אוהבות גבר ממורמר
>בנות צריכות את הביטחון שאתה מעניק להן עי הביטחון העצמי שלך

כאפה שקיבלתי בעצמי :
> אתה לא יכול להיות חבר של בחורה. אתה חייב להיות גבר בשבילח בחורה
ולהיות גבר דורש מאמץ. נולדים עם זין אבל לא נולדים גבר, זה משהו שאתה צריך לבנות
והיא לא זאת שתעזור לך בזה.[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]