[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

מזהה משתמש: 945c9  No.3759

מי עשה/עושה צבא פה?

איפה שירתתם/משרתים?

מזהה משתמש: 9976f  No.3762

File: 1535457667619.jpg (31.06 KB, 248x341, WA3tEhb.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

תקשובניק ברמת הגולן.
חרא תפקיד. מפקדים זבל, מעבידים אותנו בעבודות שלא קשורות לתפקיד וממציאים לנו עבודה.
כל יום עובדים עד איזה תשע-עשר בערב, יציאות חמשושים אחת ל-3.
הדבר היחיד שנחמד שם זה האנשים, והתחושה שאני משתפר מבחינה חברתית וכבר לא טורבו ניט.

מזהה משתמש: d35fe  No.3763

>>3762
קורס מת"מ כאילו?

אני שהייתי אמר לעשות קורס מת"מ אבל לא רציתי כי הבנתי שזה חרא ואני זוכר שבא מישהו שמשרת כמתמניק להסביר לנו ו"להרעיל" אותנו והוא בא אם נשק אז מישהו שאל אם יוצאים אם נשק והוא אמר שלא אז הבנו שזה היה סתם בשביל להלהיב אותנו.

עשיתי חצי שנה צבא ויצאתי.

זה מסוג התפקידים בסחלה של החברה.

מזהה משתמש: 3f692  No.3767

שנה בקרבי שנתיים תומכ"ל סה"כ שלוש שנים של חרטה אין סופית

מזהה משתמש: 0b100  No.3774

File: 1536138187566.jpg (204.68 KB, 1439x1374, meirl.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

אני מתגייס באיחור של שנה וחצי בגיל 20 לקרבי.
כל הזמן הזה הייתי ניט מוחלט ולא עשיתי כלום עם הזמן שלי.


טיפים?

מזהה משתמש: 9976f  No.3783

File: 1536537974877.jpg (53.28 KB, 500x525, 1479520049689.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3763
אכן.
הקטע שהייתי כולי בסרט שאם אדבר עם קצינים וכו' אז הם יבינו שאני מבוזבז בתפקיד הזה ויעזרו לי להתקדם.
ואז גיליתי שהגיעו אנשים הרבה יותר "מרשימים ממני" (בלשון המעטה) לאותו קורס בדיוק, וגם הרבה זבל אנושי.
כולם נזרקו לאותו קורס שהוא המיץ של הזבל של התקשוב בצבא.
זה דוקא הכניס אותי להרבה תובנות לגבי הצבא והחיים.
לפעמים אנשים לא שולטים בנסיבות אחרים שלהם, או עושים טעויות בדרך, ומטרידים את עצמם באופן אובססיבי לגבי "למה זה מגיע להם", ומגיעים לאותה הסתעפות יחד עם אלה שפשוט זרמו עם החיים ולא זרקו יותר מדי זין לגבי מה קורה אתם, וזה מאפשר לך לחוות אנשים ורעיונות שלא היית יכול לחוות בנסיבות אחרות (איך ערס גרוזיני אמר לי פעם בבסיס? "אתה עם כל השכל שלך ואני הגענו בסוף לאותו מקום, אז אתה בבעיה")
אה, אבל זה חרא אחושרמוטה. כולם לברוח.

מזהה משתמש: 4fcfc  No.3791

>>3783
אתה לומד ידע משמעותי בתפקיד הזה?
לא "חוכמת חיים" אלא ידע מעניין. אולי שעוזר אחר כך באזרחות?
>אתה עם כל השכל שלך ואני הגענו בסוף לאותו מקום, אז אתה בבעיה
חחחחחח

מזהה משתמש: d9b83  No.3795

>>3791
לא אתה לא, עשיתי מר"מ ויש לי סיכוי להיות איש IT אחרי צבא אבל לא שמעתי על זה יותר מידי דברים טובים, במת"מ עוד פחות.

מזהה משתמש: 85ff7  No.3801

>>3795
יש גם קורסים אזרחיים של כמה חודשים ואז יכולה להיות איש תמיכה(שחכתי את השם של זה)
אבל זה מעפן, אני עושה מספיק IT בבית לאמא ואבא, אין לי כוח לעשות את זה באזרחות גם


שהייתי בצבא רציתי לעשות קורס מר"מ

מזהה משתמש: 897ce  No.3802

לוחם בגבעתי + מילואים - משוחרר כבר כמה שנים
היה לי חרא בכל פרמטר מדיד אבל אני לא יודע איפה הייתי היום בחיים אם לא הייתי מקבל את הבעיטה הזאת ועובר את הדברים שעברתי.

מזהה משתמש: b29c8  No.3808

File: 1538330322849.jpg (49.65 KB, 616x960, 1533116132540.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3801
נכון מאוד, אין לי רצון להיות איש איי-טי, אם זה מה שאני חושב שזה(מהניסיון בתפקיד בצבא), אז אני מעדיף למלצר או למצוא משהו אחר לעשות עם הזמן שלי.

מה גם שהבנתי שלרוב כדי לעבוד באיי-טי דורש לחתום לרוב לפחות לתקופה של שנה, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות כזה דבר עם תפקיד שכבר השתעממתי ממנו מספיק בצבא.

אני חושב שאני אפתח אשכול על זה האמת.[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]