[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1546093357206.jpg (52.73 KB, 952x224, Untitled-1.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 61000  No.3900[כתוב תגובה]

מה עם מצע?
מה עם אבחון של הבעיות בחברה הישראלית ותכנית פעולה לפתורן?

כל המפלגות האלה לא מייצגות שום דבר מלבד הכיסים של הבעלים שלהן.

מזהה משתמש: 16272  No.3901

File: 1546111790112.png (249.92 KB, 740x557, 1474183913256.png) ImgOps Googleiqdb

כתובת האי-פי שלך קיימת ברשימה: dnsbl.sorbs.net.

מזהה משתמש: c0316  No.3902

>>3900
אלו יהיו בחירות היסטוריות בגלל שהן הבחירות האחרונות שייערכו בישראל ואני אפילו לא אהיה בארץ.File: 1544711298124.jpg (330.16 KB, 1846x1229, 3563276298.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 325b6  No.3874[כתוב תגובה]

הבקשה שלי לגרין קרד נדחתה, מה שאומר שהסיכויי שלי להצליח בבקשה הבאה נמוך מ-15%. עדיין אפשר לקפוץ מעזריאלי או שחסמו את הגג? אני לא רואה את עצמי נשאר בגיהנם הישראלי עוד שנים.
6 פוסטים ו תגובה עם תמונה אחת נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 4eeaf  No.3881

File: 1544916900065.jpg (21.74 KB, 566x456, 1510952758988.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3874
חחחחחחחחחחחחחחח למה חשבת בכלל שיאשרו לך גרין קארד? מאיזה סיבה

מזהה משתמש: 325b6  No.3882

>>3881
בוא נגיד שיש דברים שעדיף לא לפרסם ברבים.

מזהה משתמש: 5bc0b  No.3892

>>3880

תארו לכם להיות כל כך ממורמר מהחיים כמו פותח האשכול.


ל מ א ו

מזהה משתמש: 426f2  No.3898

File: 1546024919236.jpg (268.59 KB, 1600x1041, kingdomofnewmorocco.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3892
זו בדיחה, נכון? עוד לא הכרתי מדינת עולם ראשון שכולם רק מנסים למצוא דרכים לעזוב אותה…

מזהה משתמש: bd7fa  No.3899

>>3898
>if only you knew how bad things really areFile: 1543319186991.jpg (205 KB, 1920x1080, AAAAAARRRRRRGGGGGGHHHHHH.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 8b838  No.3862[כתוב תגובה]

>מתגייס מחר
5 פוסטים ו תגובה עם תמונה אחת נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 6c438  No.3887

>>3885
חחחחחחחחחחחחחחח בדיוק כמוני, רק שאני יצאתי מאיסוף קרבי.

אבל איך "מסבבה" הגעת ללצאת מגבעתי?
אני בחרתי תקשובניק(זה יהיה לך קרוס מת"מ)
כמובן שבסוך לא עשיתי את הקרוס והוצמאתי קשיי הסתגלות וכל זה דרך הקב"ן.
תקשובניק גם טוחן יחסית.
אני עדין חושב שזה הכי מעניין מבין כל השלושה שהציאו לך.
מה בחרת?

מזהה משתמש: 1461e  No.3888

>>3887
הוציאו אותי בגלל בעיות תש לא רציתי לצאת
בחרתי נהג נראה לי הכי תש מהשלושה

מזהה משתמש: 6c438  No.3889

>>3888
כן נהג נשמע נחמד.
איזה נהג אבל?

מזהה משתמש: acb10  No.3894

>>3889
נהג יחידה
ניסו לדחוף אותי לתקשוב אבל חתמתי ויתור בסיווג :^)

מזהה משתמש: 2743d  No.3895

>>3894
אה, לי היה סיוויג לפני אז לא הייתה לי אפשרותFile: 1544961569826.png (1.92 MB, 750x1334, 15434730715180.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: d5956  No.3883[כתוב תגובה]

הפוסט מוקדש לכל האוטיסטים פה בצ'אן
הגעתי אחרי כמה זמן לצ'אן והופתעתי לגלות שהמקום פעל מעבר למה שציפיתי.

קראתי פה קצת שיט על חבר'ה ממורמרים שחושבים שהם אוטיסטים שלא יכולים לעשות כלום.
> אין לכם רישיון - תעשו
>אין כסף - לכו תעבדו במקדונלדס ותחסכו

ולגבי מערכות יחסים ובנות : תפסיקו להיות אינסלים מחורבנים ותראו את הערוצים האלה כדי להבין שיט במערכות יחסים
https://www.youtube.com/user/coachcoreywayne
https://www.youtube.com/user/DanBaconTheModernMan

תשאלו אותי שאלות

מזהה משתמש: 63eee  No.3884

טוב אחיFile: 1543098144933.jpg (34.89 KB, 600x885, 29e.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 4ac69  No.3859[כתוב תגובה]

החל מהראשון בדצמבר אני הולך לגור אם אח שלי בחדר.
בגיל 23(שיננו בגילאים קרובים)
JUST

מזהה משתמש: af99d  No.3860

File: 1543216827510.jpg (14.83 KB, 320x290, 1521866337829.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3859
אני בן 20 עם 2 אחים קטנים בחדר
יהיה בסדר ברנש

מזהה משתמש: 9fe29  No.3867

>>3860
אתה בצבא?
יש לך תכנון לצאת מהבית?

מזהה משתמש: 69773  No.3872

>>3867
>אתה בצבא?
כן
>יש לך תכנון לצאת מהבית?
לא כי כרגע אני רוב הזמן לא נמצא בו

מזהה משתמש: 9fe29  No.3873

>>3872
אני חייב להגיד שהתרגלתי קצת להיות עם אח שלי בחדר וזה לא נוראה כלכך.
עדין יש לי לפעמים את הפרטיות שליFile: 1535309315957.png (55.25 KB, 284x529, 274165883c9829ca389bea4721….png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 94f3e  No.3760[כתוב תגובה]

אז מה… המקום הזה רשמית מת?

נשאר פה מישהו בכלל?

מזהה משתמש: aeef3  No.3870

>>3760
כולם התאבדו

מזהה משתמש: 7ecfb  No.3871

לאFile: 1541763919073.jpg (83.93 KB, 750x722, M A Y A.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: a680e  No.3844[כתוב תגובה]

מ א י ה
א
י
ה

מזהה משתמש: 54958  No.3845

צעירה

מזהה משתמש: 98ee6  No.3846

File: 1541945972794.jpg (10.37 KB, 222x227, 12512252_955979474518122_6….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מ-מאיה צ'אן

מזהה משתמש: 19500  No.3847

File: 1542144921809.webm (1.53 MB, 640x640, idfqt.webm) ImgOps Googleiqdb

>>3844
פרלב?
>>3845
נראה לי היא השתחחרה כבר
>>3846
כן

מזהה משתמש: bc736  No.3868

>>3847
פוקס

מזהה משתמש: 89eb1  No.3869

File: 1544175968638.jpg (1.85 KB, 125x123, 1537683791098.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb
מזהה משתמש: 1d450  No.3857[כתוב תגובה]

0:34
דעות?

מזהה משתמש: 4c132  No.3858

>>3857
אוגה בוגהFile: 1542719244475.png (5.3 KB, 383x99, dardanelim.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 1542c  No.3853[כתוב תגובה]

מהמֵמִים השנואים עלי זה כשאקדמאים כותבים מילים לעזיות ללא ניקוד.

כאילו כן, אפשר בלי ניקוד להבין מילים עבריות. אפילו מילים נדירות שהופיעו אולי פעמיים בספר איוב - גם אם אף אחד לא יודע מה המשמעות שלהן, אפשר לפחות להבין (בערך) איך מבטאים אותן. האלף-בית שלנו בנוי במיוחד בשביל לכתוב מילים בעברית, ואולי קומץ מילים לעזיות שהשתרשו בשפה.
אבל לאאאאא! עברית היא שפה עניה מדי בשביל הרעיונות המורכבים של גדולי האקדמיה בישראל. לכן כל מדעני הרוח ויבואני האדאיות למיניהם חייבים לדחוף מונח נכרי חדש לפחות פעמיים בפסקה. ככה נולדות תועבות כמו "אבסולוטיזציה", "אמביוולנטיות", "פונדמנטליזם" ו"מטריאליזם דיאלקטי". גם אם אין מנוס מלהשתמש במילים כאלו (לדוגמא: שמות של מקומות בחו"ל), למה לא לשים כמה נקודות מסביב לאותיות לנוחות הקריאה? זה אפילו לא קשה. תחזיקו alt ותלחצו על האות הראשונה בשם של סימן הניקוד הנדרש.

בכל ספר ישן, מילים לעזיות ארוכות ומסורבלות (אם בכלל קיימות!) תמיד מנוקדות, או לכל הפחות מוכנס צירי או קמץ בנקודה הבעייתית. שום דבר לא מראה על הזלזול של האקדמיה בזהותם היהודית-עברית כמו העלמות המנהג הזה.

מזהה משתמש: ed25a  No.3854

העם הזה צריך לקבל על עצמו את התחליפים, שפתינו לא תישלט על ידי הגויים!

מזהה משתמש: bde99  No.3856

>אבל לאאאאא! עברית היא שפה עניה מדי בשביל הרעיונות המורכבים של גדולי האקדמיה בישראל.
לדעתי זה באמת נכון אבל

לגבי הניקוד למילים לועזיות אני מסכים כי זה יותר נוח לקרוא ככה. בטח הם סתם עצלנים או שהם לא יודעים לנקד חחח

השאלה האמיתי מתי יהב יחליף את הפונט כי אני לא יכול לקראו את מה שאני כותב.מזהה משתמש: 79ad5  No.3840[כתוב תגובה]

למה אלכוהול וסיגריות כאלו יקרים פה כוס אמק

מזהה משתמש: 2ee18  No.3841

File: 1541023928724.gif (89.15 KB, 800x800, 1536789690375.gif) ImgOps Googleiqdb


מזהה משתמש: 851b2  No.3842

>>3840
כי זה לא בריא וגורר מחלות שפוגעות בתפקוד של אחד הגורמים החשובים ביותר לכלכלה הישראלית: ההון האנושי שלה

מזהה משתמש: 79ad5  No.3843

>>3842
למה לא דופקים מס מוגזם על משקאות ממותקים? על אוכל תעשייתי?
כאילו חסר דברים לא בריאיםFile: 1540160223486.jpg (40.63 KB, 480x600, 480px-Fgsgdf.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: bd19c  No.3820[כתוב תגובה]

באתי הרגע מפורצ'אן, איזה עלובים אתם, לולי אסור, ספ אסור, באתי לכאן כי רציתי לאסוף חבורה לדדוס, אבל הבנתי כבר שפה עזרה לא אמצא, אתם חיכוי עלוב של אנונימוסים שמיועד לילדים קטנים, מורלפגים עלובים ואלה איזה מצב גרוע אצלנו בארץ עם זה, נראה לי שזה ה/b/ היחיד בעולם שאין בו /b/itards צ'או עלובים אני בחזה ל פורצ'אן, העיניים שלי דומעות
4 פוסטים ו תגובה עם תמונה אחת נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 70e5a  No.3828

>>3826
הםםםםםם חסר פה משהו להשלמת התמונה

מזהה משתמש: 70e5a  No.3829

File: 1540454809241.jpg (657.3 KB, 781x892, 1540452960762.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

אהא הנה! תהנו

מזהה משתמש: 50ed3  No.3831

>חה חה אני מאונן על לולי תראו איזה אדג'י אני אקס די

מזהה משתמש: 0ee93  No.3832

>>3820
cringe

מזהה משתמש: 21489  No.3839

לך מפה ילד
אתה לא מגניב
>אני מכיר את כל הצ'אנים, אני יותר ביטארד מכם
למה שלא תגיד גם משהו על בוקסי על הדרךFile: 1540581059230.jpg (235.44 KB, 980x735, 2_6.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 4d484  No.3833[כתוב תגובה]

אתם יכולים להסביר לי למה פתאום כולם בישראל מדברים על לגור בחו"ל.? אני לא מדבר על האשכנזים אלא דוקא על ימנים שפתאום מחפשים לגור בכל מיני חורים במרכז אמריקה ובאסיה.

מזהה משתמש: 44fbd  No.3834

>>3833
יוקר המחיה בעיקר נראה לי

מזהה משתמש: 34bd6  No.3835

>>3833
>ימנים שפתאום מחפשים לגור בכל מיני חורים במרכז אמריקה ובאסיה.
בגלל הזונות הזולות

מזהה משתמש: 4d484  No.3836


מזהה משתמש: 97faf  No.3837

>>3836
מה אני אמור להבין מזה?

מזהה משתמש: d2c6f  No.3838

כנראה אפילו הם מתחילים להבין שכל הקטע הזה של מדינה יהודית לא הולך להחזיק עוד הרבה זמןFile: 1538325156942.jpg (4.38 KB, 250x250, 1538325019320s.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: d5241  No.3807[כתוב תגובה]

למה כל כך ריק פה?

מזהה משתמש: 615b4  No.3810

da juuz did this
>>3807

מזהה משתמש: d06ad  No.3825

פעם הייתה פה יותר פעילות. מה קרה באמת?

מזהה משתמש: 03a8c  No.3830

File: 1540454942501.jpg (7.55 KB, 177x250, 1540451151868s.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3807
כי זה אתר חראFile: 1538331415414.jpg (15.5 KB, 220x357, 220px-Ubik(1stEd) (1).jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 39e19  No.3809[כתוב תגובה]

אני אלמון:

>>3808

עוד חודשיים אני משתחרר מהצבא ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
מעבר למסלול חיים ברור-מידי של פסיכומטרי -> אוניברסיטה(אם גם זה בכלל) ולעסוק בכושר וחיי חברה אין לי שום תוכנית על מה כדאי לי לעשות ולמה.

אז מה אני צריך לעשות?

לפי מה שאני רואה ברגע זה יש לי כמה מסלולים שאני יכול לכוון לכיוונם, אבל, אני בטוח בעצמי שאני כנראה אשמע כמו צעיר מפגר כי אין לי בכלל מושג איך משיגים עבודה רצינית או איך כל העניין עובד.

אני אוהב מחשבים, אני אהבתי לתכנת כחובבן, היי-טק זה המם החם של המדינה.
מה הגיוני לעשות בנוגע לזה? שמעתי שיש קורסים(חסרי השכלה אקדמאית) שבכל זאת יכולים תיאורתית להכניס אותי לעבודה שאני כנראה אשמח בה.

בנוגע לטיול אחרי צבא, מומלץ? איפה ואיך? אני שואל אתכם וגם אחרים שאני מכיר כי אני מבין שאני כנראה די דומה לאנשים שמכירים את הפורום הזה.
הטקסט ארוך מדי, לחץ כאן לצפות בטקסט המלא
3 פוסטים נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 7f9d5  No.3817

>>3816
ממש אעריך אם תוכל להרחיב קצת יותר על הקורסים האלו:
איזה קורסים שווים יש?(ממש אשמח לכמה שמות)
מה התחומים הכי מעניינים או יוקרתיים?
כמה זמן אלמד בקורס טוב? חצי שנה/שלוש חודש/שנה וכול'?

אני ניסיתי לחפש אבל אני ממש מפחד שאני אפול למשהו חרא כי אין לי ידע בנושא הזה, אז דעה מאיש מקצוע נורא תעזור.

תודה!

מזהה משתמש: 47fb6  No.3818

>>3817
כרגע מה שהכי חם זה תכנות full stack web, שזה אומר שעם הידע שתרכוש תוכל להכין אפליקציות ווב, שזה אומר javascript + framework כמו אנגולר, Nodejs
ועם זה אפשר לבנות אפליקציות שרצות על דפדפנים שאותם אפשר גם לייצא לאפליקציות נייטיב, ושזה הכי חם כרגע כי זה אומר שאפליקציה שלך יכולה להגיע לכל בנאדם עם דפדפן ןחיבור לאינטרנט שזה בערך כל בנאדם בעולם חוץ מכמה אנשים באפריקה אני מניח

מזהה משתמש: 47fb6  No.3819

>>3818
הקורסים האלה דיי אינטנסיבים, הם בדכ 3 וחצי חודשים אבל טוחנים מלא חומר, אם אתה יכול להרשות לעצמך קורס של 8 שעות ביום אבל שנמשך 4+ חודשים אז אני ממליץ, אבל לא יותר מ-6 חודשים, יש גם חשיבות לזה שהוא יהיה קצר

מזהה משתמש: e6415  No.3822

>>3819
יש לי חבר שממש לא מזמן סיים קורס כזה.
אני חושב שאני מבין את רמת האינטנסיביות, אבל(עד כמה שיש מקום בשוק) מה דעתך על האפשרויות שלו להעסקה?

הוא רק הרגע סיים, אז אין לו נסיון רב בשוק עצמו.

הרעיון של לעשות קורס של 4 חודש, לעבוד שנה ואחרי זה להחליט איך להמשיך נשמע לי ממש אחלה כאפשרות אחרי צבא(במיוחד עם השכר שאני שמעתי עליו בתחומים של הקורסים האלו)…

מזהה משתמש: 47fb6  No.3823

>>3822
אז כמו שאמרתי הייטק זה התחום עם הכי הרבה אפשרויות העסקה לפי דעתי, קורס כזה יכול להיות מעולה בשביל להתחיל לעבוד בתחום, החומר שנלמד הוא בדכ הדברים הכי חמים כרגע בתחום ככה שעבודה הוא כנראה ימצא, בנוסף גם לומדים פשוט לתכנת ככה שזאת דריסת רגל ממש סבבה בתחום, מי שמתעניין יכול ללמוד תחומים נוספים בתכנות(server, db וכו..) ולהתקדם משם, יש משכורות סבבה כמעט בכל תפקיד.
אם אתה רוצה לבדוק אם זה מעניין אותך פשוט תעשה כמה טוטוריאלז מיוטיוב, עדיף שזה יעניין אותך אבל גם אם אתה רק חושב על כסף זה תחום טוב, בקיצור אני ממליץFile: 1538404646616.png (161.98 KB, 543x600, 858a3085f70b6ffaef5780e046….png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 68bde  No.3812[כתוב תגובה]

אתם יוצאים להליכות ליליות?

מזהה משתמש: 2950a  No.3813

לא, אני גם גר ביישוב זה יהיה משעמם

מזהה משתמש: 2950a  No.3815

>>3813
עכשיו שאני חושב על זה אני כן עושה סוג של הליכת לילה.
בלילה אני לפעמים אוהב לצאת החוצה לגינה נפרטית ופשוט לעמוד לדקה ולהסתובב בגינה ו/או ללטף את החתולים שבחוץ בגינה[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| קטלוג
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]