[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1503655408794.jpg (36.87 KB, 458x300, rachelly_l.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 1cb9f  No.3021[כתוב תגובה]

טוב אז בואו נדבר על משהו באמת מועיל לשם שינוי, מניות ובורסה.
אז מי היה בתחום הזה? איפה ממולץ להשקיע ולמה? איפה לא ממולץ? והאם באמת אפשר לעשות מזה מחייה?
20 פוסטים ו 4 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 5b5d8  No.3220

>>3219
על מה אתה מדבר?

מזהה משתמש: 0d9a6  No.3221

>>3219
אני חושב מדברים פה על מצב אידיאלי שלא תיהיה אינפלציה.
כמובן שאין דבר כזה אידיאל ואי אפשר לחזות מתי תיהיה אינפלציה.

מזהה משתמש: 4574d  No.3247

>>3021
באמת? אף אחד לא הזכיר פה את ביטקוין?
קנו ביטקוין
שימו בארנק
חכו 5 שנים.
מי שאמיץ שיעשה סקריןשוט לתגובה הזו ויחכה אפילו רק שנה.
בהצלחה.

מזהה משתמש: 4c007  No.3248

>>3247
אבל למה זה כזה מסובך ורק באנגלית .
והכל עמלות
לדעתי ביטקוין זה מטבע שלא יצליח כי הוא לא נגיש מספיק לכולם, אז למה שאנשים יראו לקבל מטבע כזה אחרי שמישהו כרה מטבע ממוחשב ואני ביינתים בלי כלום.

מזהה משתמש: 82e3d  No.3252

>>3248
מבין מה אתה אומר, בגלל זה מי שנכנס בשנים האחרונות, כולל עכשיו - עדיין נחשב EARLY ADAPTER.

זה ממש לא מסובך. כן זה באנגלית - אבל ככה זה טכנולוגיות.
בוא בפייס לביטקוין ישראלי וישמחו לעזור שם.File: 1508874530524.jpg (106.54 KB, 500x344, 1345385098352.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: ed825  No.3238[כתוב תגובה]

למישהו פה יש ניסיון בהתחמקות/קבלת פטור קבוע ממילואים? עשיתי את טעות חיי ועשיתי שירות מלא ביחידת שדה (לפחות למזלי כתומך לחימה ולא לוחם). אם אני פשוט מבריז ולא בא באמת יכלאו אותי?

מזהה משתמש: abde2  No.3239

אישית לא עושה מילואים
שמעתי על מישהו שבא עם באנג ושיחק אותה מכור לסמים :\

מזהה משתמש: 10e1d  No.3244

קודם כל אל תהיה מטומטם ותתעלם - אצלי בגדוד מילואים ישבו על דברים כאלה בכלא ואני מדבר איתך על לוחמים שהיו בכמה מבצעים ואימונים ופשוט פעם אחת החליטו שהם מתעלמים ולא מגיעים - החוק פאשיסטי אבל הוא החוק ויש דרכים יותר חכמות להתמודד איתו.
קודם כל בצורה הכי פשוטה תגיד לאיזה קצין שלא ממונה עליך שאתה לא יכול ולא רוצה לשרת - יש לך סיוטים על הצבא ולקח לך הרבה זמן להשתקם אבל אתה פשוט לא יכול לראות נשק, מדים או כל זה.
אם בכל זאת אתה מקבל זימונים אתה בד"כ מקבל אותם כמה חודשים מראש, לך לרופא ותוציא אישורים לזה לכל בעיה שהופכת אותך לחסר שימוש לכל עבודה פיזית\בשטח.

חוץ מזה אבל באמת ומכל הלב - מילואים זה סבבה אחי, זה צחוקים, אני תמיד מביא וויד וחטיפים, עושים הכל בסבבה ונותנים לך שבוע-שבוע וחצי להתנתק מהעולם - אם אתה סטודנט אתה יכול לשחק על זה סמסטר קדימה בשביל עוד מועדים, דחייה של הגשה לעבודות וכו' - ותכלס אתה מעריך את הבית והחברים יותר.

מזהה משתמש: ed825  No.3250


>>3244
זה גורם לי לנזק קשה בלימודים,ובגלל שאני חייל טוב אני כבר יודע שאני אהיה מהאלה שיתטחנו אותם עד סוף החיים, אני פוחד ללכת לקב"ן בגלל שאני פוחד שמידע רפואי מהצבא יעבור לתיק הרפואי האזרחי שלי ואין לי ממש בעיות רפואיות אחרות שאני יכול לשחק עליהןFile: 1509617022904.png (63.78 KB, 746x378, 1508992406352.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: d4877  No.3245[כתוב תגובה]

יהב אני לא יכול להיכנס ל'צאן מהאינטרנט מהבית.
ויש לי מה לכתוב אבל אני לא יכול. תתקן את זה בבקשה.

מזהה משתמש: bee4e  No.3249

File: 1509921713511.jpg (2.6 MB, 4000x3000, 1509921611167954479332.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

יהבבבבמזהה משתמש: ecd1b  No.3235[כתוב תגובה]

File: 1508446635760-0.png (1.13 MB, 596x1180, 1508437160140.png) ImgOps Googleiqdb

File: 1508446635760-1.png (1.28 MB, 810x1160, 1508437435134.png) ImgOps Googleiqdb

File: 1508446635760-2.jpg (1.93 MB, 4032x3024, 1508437698729.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

File: 1508446635760-3.jpg (98.63 KB, 1195x663, 1508438578434.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>כשמישהו מפרסם נושא קאקולד בפורצ'אן ואתה קולט שהוא ישראלי
מכובדיי, המזהה נכונה את שם העלמה יקבל את כל האינטרנטים שלי.

מזהה משתמש: ecd1b  No.3236

File: 1508446766376.png (1.14 MB, 862x806, 1508438886826.png) ImgOps Googleiqdb

קצת פאנקייקיים, יש להוסיף

מזהה משתמש: f6486  No.3237

>>3236
קצת יותר מידי,

זה אותה בחורה בכל התמונות?, בת כמה היא? לפחות 24

מזהה משתמש: 751f0  No.3243

>>3237
אתה חושב? היא הייתה יכולה להיות גם 20

מזהה משתמש: 41503  No.3246

>>3243
ככה לא נראה עור וציצים של בת 20.File: 1507643682194.jpg (224.66 KB, 1600x900, IMG-20171006-WA0009.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: e5b5f  No.3227[כתוב תגובה]

פאגוטס, למה אסור ביסטי ולולי?!

תמונה לא קשורה

מזהה משתמש: 4d1cd  No.3228

משטרת ישראל רוצה לדבר איתך.

מזהה משתמש: 6d54e  No.3229

File: 1507814916433.jpg (469.08 KB, 850x716, sample_563fff3afa1facecc1b….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מה אחי

מזהה משתמש: 6d54e  No.3230

File: 1507814981905.jpg (19.52 KB, 480x320, dog.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

על מה אתה מדבר
asdfasdfwetg 1!!

מזהה משתמש: 4db03  No.3240

רוטב??
>>3230


OP, ראיתי רשום בכלליך שאסור, אז פאק דה פוליס.

מזהה משתמש: 0de77  No.3242

יהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהביהב יהב יהבמזהה משתמש: d431c  No.3232[כתוב תגובה]

File: 1508183634435-0.jpg (65 KB, 510x624, Capture6457.JPG) ImgOps Exif Googleiqdb

File: 1508183634435-1.gif (1.78 MB, 236x224, 1433177884058.gif) ImgOps Googleiqdb

>זה היום הולדת שלו
>היא לוקחת לו את הבמה בשביל עצמה ומשביצה בעוגת גזר שלה
>mfw

מזהה משתמש: 0725f  No.3241

יותר חשוב, מי מאיית משוויצה עם ב?File: 1502896481935.jpg (193.45 KB, 960x720, 1502473377460.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 3ead2  No.2993[כתוב תגובה]

גם אתם חסומים ב/int/?
כשאני מפרסם פוסט זה נותן שגיאה:
Posting from your ISP, IP range, or country has been blocked due to abuse. [More Info]
4chan Pass users can bypass this block. [Learn More]
זה רק אצלי?
7 פוסטים ו תגובה עם תמונה אחת נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 04c67  No.3014

זאת קסניה (liljeep2000) בצד ימין למטה?>>2993
איפה יש בחורות כאלה בארץ???

מזהה משתמש: db2db  No.3015

>>3014
לא חסר רוסיות כאלה בארץ

מזהה משתמש: f412e  No.3016

כן אבל האמת אני די שמח, צ'או זה לא טוב לי לחיים, האינטרנט בכללי ברובו רע לי, לכאן אני יכול לבוא לאיזה כמה דקות ולעבור על ההודעות החדשות במהירות.

מזהה משתמש: aa8ac  No.3017

>>3010
כע בגדול הייתי נכנס ל/ב/ בשביל הצחוקים . ולפעמים /ק/

מזהה משתמש: 63de8  No.3234

>>3014
לא
>איפה יש בחורות כאלה בארץ???
ניראה לי בחיפה
https://www.youtube.com/watch?v=B1yIJ706i78מזהה משתמש: 064b4  No.3231[כתוב תגובה]

File: 1508167398780-0.png (261.54 KB, 476x312, 1507842854033.png) ImgOps Googleiqdb

File: 1508167398781-1.jpg (67.78 KB, 600x631, 1507743020120.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

נגיד ואתם חייבים ללמוד הנדסאי עכשיו, איזה הייתם בוחרים?
http://www.c.ort.org.il/handesaim/

אני חושב הנדסאי תוכנה אבל אני לא בטוח

מזהה משתמש: 064b4  No.3233

אדריכלות נוף גם נראה מענייןFile: 1507366337209.jpg (7.36 KB, 242x242, 5CfElITf.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 9a495  No.3223[כתוב תגובה]

אין אני מוצא Autism Bucks?

מזהה משתמש: 54754  No.3224

>לך לפסיכולוג וגם פסיכאטר
>הפסיכאטר מוציא לך מכתב שיש לך בעיה כלשהי
>ואז הולך עם זה לביטוח לאומי

רק שנראה לי עדיף אם הייתה לך היסטוריה קצת, למשל יצאת מהצבא על נפשי וכו'
בכללי זה טוב להראות שיש לך עבר טיפולים
אם תתאשפז נפשי אז תקבל קיצבה בטוח לשנה.

מזהה משתמש: b04b7  No.3226

>>3223
Youre wasting your time, you resources will be put to better use by trying to emigrate.File: 1507581911794.png (67.25 KB, 805x795, 1419015566291.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: a9c86  No.3225[כתוב תגובה]

אני בודד.


File: 1507205128585.png (636.33 KB, 527x598, 1465050589656.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 95b78  No.3222[כתוב תגובה]

למה ערבים אוהבים שירות מלא בתחנות דלק?


File: 1500588554089.png (2.1 MB, 1144x1465, anzu-the-leftist.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 1c6d4  No.2854[כתוב תגובה]

אוקיי, אז הגעתי למסקנה שנמאס לי מהעובדה שיש פה רק חמישה עמודים ומנהל שברח מהבורד כמו פליט במדינה אירופאית אחרי שביצע את זממו בעובדת הסוציאלית החמימה, אך שופעת שטיפלה בו.

אני מוכן לפתוח בורד מקביל ולתחזק אותו, ולחלופין יש גם את האופציה של לנסות ולהקים ארכיון.
השאלה היא אם יש טעם או ביקוש בהקמה של בורד נוסף בשפה העברית, גם אם הבורד הנוכחי קקי דסו.

דיסקוצייה פורה שתהיה, ושבוע טוב לכל ה/ב/רנשים.
16 פוסטים ו 4 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: c5c37  No.3214

בהצלחה ברנש
תמיכה גם ממני לא שזה אומר הרבה

מזהה משתמש: 0325b  No.3215

תחרות זה תמיד בריא.

בהצלחה ברנש.

מזהה משתמש: af0e2  No.3216

File: 1506445030265.jpg (525.83 KB, 2048x1365, 5xcin759e4kz.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

אני אבוא לבקר.
מה שיהב לא מבין לגבי אימג'בורדים זה שתנועה היא החמצן שלהם - זה לא משנה אפילו אם רוב התנועה זה של ילדים מטומטמים
המקום הזה לא אמור להיות מועדון סודי במיוחד לא בזמן שכמעט ואין פה אנשים

עמודי פייסבוק כמו מצנקש וכל הדומים אליו אמורים להיות סימן יותר מברור שיש גם קהל וגם יוצרי תוכן בארץ הקטנה שלנו לאימג'בורד אנונימי- הקרקע פורייה ואתה לא עושה איתה כלום

מזהה משתמש: c5c37  No.3217

>>2873
אני חושב לפתוח איזה בורד לי ולעוד כמה אנשים.
איזה תכנה היית ממליץ לי להתקין ולשדרג?

מזהה משתמש: 3965d  No.3218

יהב תיקן קצת מאז הפוסט הזה אבל עדין לא מספיקFile: 1497022542842.jpg (61.91 KB, 500x439, 1483831504728.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 652b7  No.2714[כתוב תגובה]

בגלל שאני תקוע עכשיו בקומה למעלה כי יש אורחים וישנתי מתי שהם הגיעו ולא בא לי לרדת ולהגיד שלום אחרי הרבה זמן אני יכתוב קצת. (אני גם רעב)
אני הבחור מפה: https://chan.org.il/b/res/1820.html
אז אחרי זה עבדתי בספור ופוטרתי
ואז הלכתי לפסיכיאטרית והיא המליצה על אשפוז פתוח(כל יום מ 9 עד 13:15), אז הלכתי כי זה גם יהיה טוב לביטוח לאומי ל 40% נכות נפשית.
>דווקא נחמד שם וכיף לי
>יש קבוצות כמו קבוצת מטבח וקבוצת ריפוי באומנות או תרפיה באומנות, אני לא זוכר את השם.
>כל יום יש קבוצת בוקר ובקרוב אני גם מתחיל שם DBT
>מה שאני אוהב שם זה שיש אנשים בגילי וגם בנות בגילי, יש גם מבוגרים בהרבה.
>את האמת אני שמח שסוף סוף יחסית "מצליח לי שם עם בנות", דיברתי שני בנות משם גם בפייסבוק. שאני כאילו רואה בהן כפוטנציאל למעבר, אבל אני לא מנסה יותר מידי. גם סבבה ככה ולא צריך בכוח. יש לי עם שתיהן כימיה טובה.

פאקקק האורחים באים למעלה ואפילו לא אמרתי שלום לפני, זה הכי פדיחות.

>פה אני אני מרגיש שיותר טוב לי מאז, אולי גם כי קצת התבגרתי.

>ולגבי הבחורות, אז אחת מהן בת 18 או 19 והיא ישראלית פיליפינית שנולדה בארץ שאיתה בזמן האחרון מרגיש שנהייה כימיה, כאילו בהתחלה היא הייתה נראת לי סבבה ולא יותר מידי, אבל עכשיו יותר.

הטקסט ארוך מדי, לחץ כאן לצפות בטקסט המלא
22 פוסטים ו 5 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: c97dd  No.3137

>>3130
עדיין מחכים

מזהה משתמש: 80fce  No.3138

>>3137
לא יודע אם אני אשתף הרבה, כי זה מסתדר ולא כלכך נורא.
אני רק יגיד שאין לה אזרחות ישראלית, רק תושבות קבע.
יש לה דרכון פיליפני, דרכון פיליפני= חרא, אםילו בשביל לטוס לאירופה היא צריכה ויזה.(פתאום הדרכון הישראלי לא נראה כלכך גרוע) וזה אומר אין דבר כזה לטוס תוך שבועיים לדוגמה, צריך לפחות לקבוע חודש לפני שהיא תוציא ויזה.
אבל החדשות הטובות הם שיש סיכוי שיהיה לה אזרחות בקרוב ואז גם דרכון.

אני ממש מקווה שיהיה לך אזרחות בשנה הקרובה.

בקיצור אם אני רוצה לטוס איתה לחו"ל צריך מינימום חודש לפני להזמין טיסה, אי אפשר דקה תישעים.

מזהה משתמש: 7ff45  No.3206

File: 1505715830180.png (66.39 KB, 1425x625, Visa_requirements_for_Fili….png) ImgOps Googleiqdb

>>3138
הדרכון הפיליפיני באמת די חסר שימוש

מזהה משתמש: 7ff45  No.3207

File: 1505715991517.png (61.9 KB, 1425x625, Visa_requirements_for_Isra….png) ImgOps Googleiqdb

>>3206
יחסית לישראלי

מזהה משתמש: 2f6c2  No.3208

>>3206
>>3207

ראיתי את זה גם, פתאום הדרכון הישראלי לא נראה כלכך גרועמזהה משתמש: 74adf  No.3196[כתוב תגובה]

יהבבבב תוסיףףף קאפצ'ה!!!!!!!1111

מזהה משתמש: 561c2  No.3201

לאFile: 1505408089318.png (254.77 KB, 451x283, foliadze.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 5d489  No.3194[כתוב תגובה]

żydzi do gazu (ang.jews to gas)

מזהה משתמש: 9c741  No.3200

yes i agree[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| קטלוג
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]