[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1531035449720.jpg (73.93 KB, 1105x640, 1.5563012.2336827494.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: d9102  No.3666[כתוב תגובה]

האם "אשכנזי מסריח" זו קללה שגורה גם בעיר מגוריכם? מצחיק שכבר עדיף להיות אשכנזי בברלין מאשר בישראל…
23 פוסטים ו 4 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 572ac  No.3723

>>3718
בגדול גוגל שמוצא לי דרך ויקיפדיה, או ראיונות שלהם מאתרי חדשות ועיתונים בו הם מתוודים על מוצאם.

אבל גם פעם היה לי אגרון אז יצא לי לבדוק חלק מהם.

אם אתה בספק לגבי אחד מהם HIT ME UP ונראה אם אני אוכל להשיג לך מקור

מזהה משתמש: ab52c  No.3729

File: 1532084258894.jpg (72.64 KB, 980x551, selfi with undies and bibi.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3716
You can add to the list these guys

מזהה משתמש: ab52c  No.3730

File: 1532084371258.jpg (298.42 KB, 1846x1172, 193511342.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3719
הייתי כותב פוסט ארוך מדוע אתה ואחרים טועים (טיפ: מוטעים) אבל אני לא רואה את הטעם…

מזהה משתמש: f9d2c  No.3731

>>3729
>>3729
>אבי דיכטר
אשכנזי
>ענת ברקו
מזרחית-ספרדית (אבל נשואה לאשכנזי)
>דודו אמסלם
מזרחי-ספרדי
>אורן חזן
מזרחי-ספרדי
>קובי זוהר
מזרחי-ספרדי
>בנימין נתניהו
אשכנזי

מזהה משתמש: a5302  No.3733

>>3730
נראה לי אתה סתם מזיין בשכל. במה הוא בדיוק טועה?File: 1531963910804.jpg (22.15 KB, 470x280, 326236.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: c936d  No.3721[כתוב תגובה]

חוק הלאום עבר
דרגו

מזהה משתמש: 9a8fa  No.3724

10/10 would have again

מזהה משתמש: 834ee  No.3732

לא השתנה כלוםמזהה משתמש: 9b76a  No.3725[כתוב תגובה]

מאיפה אפשר להוריד מוסיקה ישראלית באיכות flac?

מזהה משתמש: 6c425  No.3726

הביטס אולי, זה טראקר ישראלי

מזהה משתמש: 9b76a  No.3727

>>3726
מאיפה אפשר להשיג הזמנה לזה?

יש אולי אתר בלי הזמנות?

מזהה משתמש: 6c425  No.3728

>>3727
>מאיפה אפשר להשיג הזמנה לזה?
שימשהו יזמין אותך או מידי פעם ההרשמה פתוחה ואז אפשר.

או תבדוק אם אפשר לבקשר הזמנה דרך האתר עצמו.

>יש אולי אתר בלי הזמנות?

לא מכירFile: 1531950150633.png (185.51 KB, 1000x1144, 1445957439517.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 293b9  No.3720[כתוב תגובה]

מה עושים כשמאבדים את החשק לחיות?
גם לא מתחשק למות.

מזהה משתמש: 0d586  No.3722

File: 1532002318412.jpg (63.05 KB, 648x880, 1481473583926.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

אם לא מתחשק למות ולא מתחשק לחיות, אז ממשיכים לחיות כי לפחות זה גיוון ליד הנצחיות שבלהיות בלי תודעה כללFile: 1531123238971.jpg (54.97 KB, 720x537, 1492108073880.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: b3429  No.3684[כתוב תגובה]

למישהו יש את המספר של רון נשר?

מזהה משתמש: 94d2f  No.3685

>>3684
למה את צריכה?

מזהה משתמש: 3c7d9  No.3691

מילולית מי?מזהה משתמש: bfced  No.3642[כתוב תגובה]

File: 1530454949452-0.jpg (80.47 KB, 645x773, 1488982659396.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

File: 1530454949452-1.png (93.45 KB, 645x773, 1488929353545.png) ImgOps Googleiqdb

אני לא הכי אוהב את העבודה החדשה

מזהה משתמש: bcfae  No.3643

File: 1530459236160.png (11.02 KB, 747x491, 791d731d89b384e2a40b34bdf2….png) ImgOps Googleiqdb

>>3642
שתף ברנש

מזהה משתמש: bfced  No.3661

>>3643
עזבתי אחרי יומים

מזהה משתמש: 59591  No.3662

עבודה מועדפת?File: 1530735613089.jpg (119.22 KB, 726x952, 687689.regional.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 27e11  No.3655[כתוב תגובה]

מישהו הרגיש את הרעידת אדמה?

מזהה משתמש: 869d0  No.3657

לא

מזהה משתמש: a672f  No.3658

אני גר באיזור עם סיכון די גבוה כשזה מגיע לרעידות אדמה, רעד לי הבניין

מזהה משתמש: 4ea8a  No.3659

לא הרגשתימזהה משתמש: 3afc4  No.3617[כתוב תגובה]

תרד' שינאת פיטבול
https://celebs.walla.co.il/item/3168409

אני יותר שונא את הבעלים כי הם חושבים שהכלב שלהם "הכי מתוק בעולם ולא יפגע בזבוב" אבל בפועל האנשים שמגדלים פיטבול הם האנשים הכי אנוכיים שאני מכיר ואז תקיפות כאלה קורות.
2 פוסטים ו תגובה עם תמונה אחת נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 34ea1  No.3623

>>3622
לא בא לי לראות את זה אני במצב רוח טוב מידד הבוקר
אבל ראיתי לא מעט כאלה

>שונא אנשים שמגדלים כלבים בשביל האגרסביות שלהם.

הם בדרך כלל גם מאלפים אותם לרדוף אחרי חתולות
או "מרעילים" אותם על אחת בזמן שהם מחזיקים אותם ..יעני לאלף לתוקפנות.

דמיין אתיופי בשכונה עם כל שאר חבורת הזבל שלו והוא יעני הכי גבר שם שמסתובב עם הכלב
ואז בא לאיזה חבר אחד עם פחד מכלבים ואומר "תקוף תו' תקוף תו'"
הכלב נובח וקופץ, מתהב מזה שהמסטר מלטף אותו
ההוא מתחיל לברוח וככה זה הפיטבולים של הערסים וחלאות שקונים אותו כי הוא אופנתי במיקרוקוסמוס שהם חיים בו.

מזהה משתמש: c9544  No.3638

>>3617
>אנוכיים
אתה מתכוון מרוקאים

מזהה משתמש: eb468  No.3639

File: 1530287231114.png (286.52 KB, 603x800, 1526250618914.png) ImgOps Googleiqdb


מזהה משתמש: 0c0df  No.3641

>>3638
אני חושב שהם בעיקר מזרחיים וצפון אפריקאיים.

מזהה משתמש: dda76  No.3653

File: 1530710771935.webm (2.95 MB, 206x360, 1530705654771.webm) ImgOps Googleiqdb

>>3638
הנה מקרה מישראל, תראה את המוצא של הבן אדם.
נראה תימנימזהה משתמש: 7133e  No.3585[כתוב תגובה]

File: 1529440870063-0.jpg (45.57 KB, 960x960, 1528156485795.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

File: 1529440870063-1.png (30.4 KB, 657x527, 1513167285104.png) ImgOps Googleiqdb

יש פה הזמנה אחת לדיסקורד ישראלי
https://discord.gg/ezcSQyU

אולי בהמשך יהיה עוד נראה איך יהיה, בואו תצטרפו
2 פוסטים ו תגובה עם תמונה אחת נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 7133e  No.3593

>>3586
https://discord.gg/mzNMJX
>>3589
זה דיסקורד עם עוד אנשים ישראלים מ 4chan
רק תצטרף ותראה איך זה, ככה אולי יהיו עוד אנשים פה

מזהה משתמש: b6eb3  No.3645

תביא הזנמנה חדשה אחוק

מזהה משתמש: f067b  No.3649

>>3645
אי אפשר כי אז הצאן לא ירגיש אנונימי.
וגם ככה הסרבר עבר את זמני השיא שלו.

מזהה משתמש: f067b  No.3650


מזהה משתמש: 19f0c  No.3651

>>3650
ההזמנה הזאת בתוקף 20 שניות או מה
שלח עוד אחתמזהה משתמש: 4e661  No.3646[כתוב תגובה]

כושים

מזהה משתמש: 52f10  No.3647

מישהו פעם חיפש אותה פה
מסתבר שהיא גרה בחיפה

מזהה משתמש: 61a17  No.3648

>>3647
כבר ראיתי את השאלה הזאת איפהשהוFile: 1530287343303.jpg (237.69 KB, 600x450, 1529342670153.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 27967  No.3640[כתוב תגובה]

wh*Toid fear YAHUDI BOĞA


File: 1530209745225.jpg (2.16 MB, 1759x1592, Macro_cannabis_bud.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 2491b  No.3633[כתוב תגובה]

כמה עולה בערך גראס טוב ומאיפה קונים?

רוצה להתחיל לקנות לעצמי אבל לא יודע שום דבר בתחום.

מזהה משתמש: 2491b  No.3634

וכמובן, איך אני מבדיל בין הסוגים, ובין איכותי ללא איכותי.

מזהה משתמש: 19f3e  No.3636

100 שקל לגרם
קונה מחברים שמכירים מישהו שמוכר
או מהטלגרס : תוריד טלגרם ותצתרף לקבוצה של טלגראסמזהה משתמש: 3de64  No.3276[כתוב תגובה]

אני במערכת יחסים ארוכה עם אישה. AMA.
23 פוסטים ו 3 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: d71c3  No.3555

>>3543
כי הן חסרות ביטחון וחסרות ניסיון

מזהה משתמש: 527a9  No.3556

>>3555
מה הבעיה בזה?
וחסרון ניסיון במה?

מזהה משתמש: d71c3  No.3562

>>3556
חסרות ניסיון בסקס, באינטימיות. הבעיה בזה היא שזה פחות כיף מאשר עם מישהי שיודעת מה היא עושה.

מזהה משתמש: 6bcfa  No.3563

>>3562
זה לא מדע טילים וכל עוד היא לא סובלת מפיגור זאת "בעיה" מאוד זמנית.

ואם לא שיכנעתי אותך, אז אתה יכול להיות cuckold כדי לפתור את הבעיה שאתה מתאר :^)

מזהה משתמש: 52734  No.3635

>>3563
אני מדבר על סקס ואתה מדבר איתי על השקעות לטווח ארוך…File: 1529623096196.png (227.2 KB, 699x473, 1521293295469.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: af598  No.3596[כתוב תגובה]

עוד יום…
7 פוסטים ו 3 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 16ef5  No.3613

File: 1529925797363.jpg (50.79 KB, 585x585, cc594d0ac47462f16ab7291d68….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3608
איך אני מקבל גם? מה הסוד?
>>3610
יותר בכיוון של 1 בצהריים.

מזהה משתמש: 41f20  No.3616

אני בקרוב מתחיל לעבוד אז נגמר ימי הנייט(לפחות בחלקם)

מזהה משתמש: 01c52  No.3618

מה זה הצ'אן הזה? אנשים פעילים פה בכלל?

מזהה משתמש: 16ef5  No.3619

File: 1530008174304.jpg (39.11 KB, 486x434, 645392a295e2251badf2615605….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3618
ברוך הבא חבר
>מה זה הצ'אן הזה?
הצ'אן הישראלי
>אנשים פעילים פה בכלל?
הבעיה היא מחסור באנשים, אתה מוזמן לעזור לנו להחיות את המקום ולהביא עוד אוטיסטים לפה

מזהה משתמש: 01c52  No.3620

>>3619
נבקר פה מדי פעם, צ'אן ישראלי יכול להיות נחמד למרות שכיף לבוא עם דגל ישראל לצ'אנים זריםFile: 1529841914528.webm (3.77 MB, 640x360, קורנליוס האיום.webm) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: cfa0b  No.3605[כתוב תגובה]

מה נשמע

מזהה משתמש: 0ad3e  No.3609

בת כמה את?

מזהה משתמש: cfa0b  No.3614

>>3609
אין נקבות באינטרנט

מזהה משתמש: 0ad3e  No.3615

>>3614
היו פה 2

לשאלתך
>לא ישן טוב ולא יודע מה לעשות[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| קטלוג
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]