[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1558468971547.png (57.39 KB, 181x208, TupacXBaxter.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 8de03  No.4291[כתוב תגובה]

ת'רד הערכה לבקסטר


מזהה משתמש: f6ba4  No.4289[כתוב תגובה]

File: 1558460553130-0.jpeg (1.46 MB, 3000x4000, IMG_20190521_194302.jpeg) ImgOps Googleiqdb

File: 1558460553130-1.jpeg (1.46 MB, 3000x4000, IMG_20190521_194302.jpeg) ImgOps Googleiqdb

קריפ שוט ת'רד
פאק איזה ציצים יש לה

מזהה משתמש: f6ba4  No.4290

File: 1558460890247.jpeg (1.28 MB, 3000x4000, IMG_20190521_194230.jpeg) ImgOps Googleiqdb

אופס בטעות פעמים אותה התמונה, בכל מקרה התמונה השניה מטושטשתFile: 1558447629390.jpg (56.79 KB, 429x600, Fuck Feelings.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 345ac  No.4286[כתוב תגובה]

>טירונות
>כל שעה בלילה אני חוטף כאפה מצלצלת
>מחכה לסופ"ש רק כדי שאוכל לישון
>שבוע שני
>אני סוגר שבת
>לא חושב שאוכל לשרוד את זה
>שישי בלילה
>הולך לשירותים
>מסיים, עייף מת, בא לצאת מהתא
>שני הג'אברים של המחלקה מחכים לי בחוץ
>מושיבים אותי חזרה על האסלה וסוגרים את התא כששלושתנו מצטופפים
>צוחקים עליי ושמים את הזינים שלהם על המצח שלי
>תשוש וחלש מדי בשביל ללכת איתם מכות, כמו אפס יושב שם וסופג את זה
>אחד מהם אומר לי לפתוח את הפה
>אני מתחיל להתנגד ומבקש שיעזבו אותי
הטקסט ארוך מדי, לחץ כאן לצפות בטקסט המלא

מזהה משתמש: fb5bf  No.4287

>>4286
פסטה טרייה טרייה

מזהה משתמש: 55a3f  No.4288

אם זה אמיתי במטווחים קח את הנשק ותירה בהם
אבל זה לא אמיתיFile: 1553953654002.jpg (82.57 KB, 970x545, IMG_68622331.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: d1636  No.4051[כתוב תגובה]

>מחר בסיס
54 פוסטים ו 15 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: f92b9  No.4279

>>4275
אל תדאג זה יעבור לך.
גם אני חשבתי שעשיתי טעות שיצאתי אחרי חצי שנה אבל בסוף הבנתי שלא.
עכשיו פשוט כל החברים שלך בצבא ורק אתה לא אז זה מרגיש לך מוזר.
תלמד/ תעבוד/ תטייל ויהיה בסדר

מזהה משתמש: 735be  No.4280

>>4250
>>4253

שווה את זה, עדיף 6 שנים של שירות נוח ומשמעותי מאשר 3 שנים של לאכול חרא ולשנוא את החיים.
איזה מסלול בגאמא?

מזהה משתמש: 3c2ff  No.4282

>>4280
אני לא יודע כמה מותר להגיד ככה בפורומים פתוחים, החוסם שמתחיל בג'. רוצה לתת ביקורת?

מזהה משתמש: 735be  No.4283

>>4282
לא מכיר את המסלול הזה ספציפית מספיק כדי שאוכל להועיל, לצערך

מזהה משתמש: 9dc16  No.4285

File: 1558213040549.jpg (55.11 KB, 360x360, 1558098083400.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>היתרון בסגירת שבת
אין שביזות יום אמזהה משתמש: 9f338  No.4252[כתוב תגובה]

יש איזשהו api לאתר הזה? חשבתי אולי להכניס אותו לclover כדי שיהיה יותר נוח להיות phoneposter.
16 פוסטים ו 2 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 09e80  No.4274

>>4270
>משוב
לא חושב שאתה יכול לגלוש כאן ילד

מזהה משתמש: 40a81  No.4276

>>4274
גם כתבתי שיש לי בגרות מחר, אתה לא שרלוק ברנש
מי היה מאמין שאפשר להיות בתיכון ובן 18 אה

מזהה משתמש: 09e80  No.4277

>>4276
איך הייתה הבגרות יצעיר

מזהה משתמש: 6979b  No.4281

>>4273
תודה נסיך 3>

מזהה משתמש: c0189  No.4284

>>4281
>>4276
איכסFile: 1557930531747.jpg (10.25 KB, 225x225, 1555360985099.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: dc5c8  No.4261[כתוב תגובה]

מתי אמצא כבר מישהי שתתקן אותי?
מה אם אני שבור מידי?
סופי להתבודד לנצח?

מזהה משתמש: 86f7e  No.4262

>>4261
תהפוך לנזיר

מזהה משתמש: 2b55a  No.4263

>>4261
בן כמה אתה ברנש?
בהצלחה בלמצואFile: 1557593104559.jpg (8.54 KB, 243x250, 1547323769193.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: dc4de  No.4245[כתוב תגובה]

מזהה משתמש: f0b1c  No.4246

File: 1557594954606.png (41.72 KB, 399x322, 1543183916488.png) ImgOps Googleiqdb

אוי אני רואה כמה אוטיסטי וקרינג'י הייתיFile: 1557587573996.png (1.3 MB, 1044x754, Screenshot_15.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 309db  No.4238[כתוב תגובה]

מאיר

מזהה משתמש: 309db  No.4239

שמעתי על המקום מ-FXP וחשבתי לנסות!

מזהה משתמש: be5ec  No.4244

>google
>אין תוצאותFile: 1557588318614.png (11.11 KB, 500x250, Oekaki.png) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 28fa9  No.4242[כתוב תגובה]

שלום לכולם

מזהה משתמש: 321d5  No.4243

>fagFile: 1554734883763.jpeg (58.97 KB, 560x560, D4B36885-1C57-49D4-828E-4….jpeg) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: dd32a  No.4140[כתוב תגובה]

אני כועס ובא לי להתאבד אני רוצה לרצוח מישהו ואני עכשיו אתעצבן על האדם הראשון שאני אראה תיזערו ממני אני בכיתה יב!

מזהה משתמש: a6b92  No.4240

File: 1557587654536.png (2.7 KB, 500x250, Oekaki.png) ImgOps Googleiqdb

שתוק כבר

מזהה משתמש: bc216  No.4241

קפוץFile: 1554924525834.jpg (7.22 KB, 200x195, ea50nukoihx01.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 601fb  No.4144[כתוב תגובה]

>עמדתי בתור לקופה בקשת טעים
>הקופאית חייכה אלי
נתראה אחר כך ,בתולים
9 פוסטים ו 3 תגובות עם תמונה נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: d37cb  No.4182

>>4181
ואז מה

מזהה משתמש: 8c6f9  No.4183

>>4182
סקס

מזהה משתמש: 0279a  No.4191

File: 1556234980641.png (754.87 KB, 640x960, 43877933_2307747096175828_….png) ImgOps Googleiqdb

>>4180
לשאול אותה מה פרגית שכמוה עושה מחוץ לשיפוד שלך ולקרוץ

מזהה משתמש: eeb7d  No.4192

>>4180
היית צריך להסתכל לה בעיניים בצורה לא מטרידה ומלאת ביטחון, ולחייך אליה. אולי גם להתחיל איזה סמול טוק כדי לשבור את הקרח.

מזהה משתמש: 3ecd9  No.4237

>קשת טעמיםמזהה משתמש: 0863d  No.4229[כתוב תגובה]

>חזרתי הרגע מזונה שווה רצח
האם אני נחשב בתול?
2 פוסטים נוספ/ים. לחץ כאן להצגה.

מזהה משתמש: 4456c  No.4232

>>4231
>מה אומר ברנש, זה היה לג'יט לדעתך?
>האם אני באמת איבדתי את הטייטל של הבתול?
כן, אומנם זה לא כמו שיש לך חברה אבל זה טוב לחוות את זה.
בן כמה אתה דרך אגב?

איך אתה מרגיש אחרי? חחח

מזהה משתמש: d10dc  No.4233

כל ההישג בלאבד את הבתולין הוא שהגעת לרמה חברתית מספיק טובה כדי שמישהי תרצה לשכב איתך. כשאתה משלם למישהי כדי לעשות את זה, זה פשוט.. לא נחשב.

מזהה משתמש: 4456c  No.4234

>>4233
נכון, גם זה.

מזהה משתמש: adab9  No.4235

>>4232
20
וואלה מרגיש סבבה לגמרי הייתי עושה את זה שוב בכיף
>>4233
יש בזה משהו אבל אין לי כוח לבנות מערכת יחסים מאפס, אני גם קצת אוטיסט ומתבודד כשאני פיקח זה לא קל להתחבר למישהי שאני רוצה.

בכל מקרה העיקר חוויתי את הסקס עצמו וזה שיחרר לי את הבורג הזה בראש.

מזהה משתמש: d10dc  No.4236

>>4235
יופי, עכשיו כשאתה לא יכול לתרץ לעצמך שהבעיה היא שאתה בתול, תתחיל לעבוד על עצמך. כי אם תמשיך ככה, אתה תחיה חיים של סבל ושנאה עצמית.File: 1557410073115.gif (1.59 MB, 847x860, 1381639125057.gif) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 3a5f7  No.4227[כתוב תגובה]

מי גבר לפתור את זה? https://r-u-ready-4.it/

מזהה משתמש: c1b3b  No.4228

זה קוד בינארי שמביא אייפי
אח שלי הצליח את זה ואחר לא הצליח עודFile: 1557169074548.jpg (34.78 KB, 560x400, Merba-Original-Chocolate-C….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 0aa9a  No.4209[כתוב תגובה]

שילמתי לטינדר זהב
תשאלו אותי הכל

מזהה משתמש: dad0c  No.4214

בן כמה?
שווה את זה?

מזהה משתמש: 0aa9a  No.4215

>>4214
23
לא

מזהה משתמש: f17ac  No.4218

אתה בתול?

מזהה משתמש: 0aa9a  No.4220

>>4218
לא

מזהה משתמש: 56573  No.4226

מי עשה לך לייק?File: 1557325791389.jpg (17.18 KB, 335x412, middle.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 87f7d  No.4222[כתוב תגובה]

אז, יש פה מישהו שזוכר מה הלך פה ביום הזכרון לפני שנים רבות?
יש סיכוי שעוד יש כאן מישהו מהראשונים? יש תמונות מסך מהצ'אן?

מזהה משתמש: 35cf0  No.4223

>>4222
אני דיי הרבה שנים פה אבל לא מהתחלה.
אני לא זוכר משהו שקרה ביום הזיכרוןהקודם [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| קטלוג
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]